close
Share with your friends

Bærekraft

Bærekraft

KPMG bistår selskaper med å håndtere risikoer og utnytte muligheter knyttet til bærekraft.

KPMG bistår selskaper med å håndtere risikoer og utnytte muligheter knyttet til bærekraft.

Bærekraft er ikke lenger forbeholdt festtalene. For å sikre langsiktig verdiskaping må selskaper integrere bærekraft i kjernevirksomheten og i beslutningsprosesser. KPMG har bistått sine kunder med bærekraftstjenester i mer enn 20 år og er en pionér på området.

Aspekter som går utover tradisjonelle finansielle problemstillinger, slik som ytelse og påvirkning relatert til miljø, klima og sosiale forhold, har fått økt innflytelse over virksomhetenes økonomiske resultater og langsiktige suksess. Dette bringer med seg nye risikoer og muligheter med betydelige konsekvenser for selskapenes verdiskapning.

I mer enn 20 år har KPMG bistått ledende selskaper og organisasjoner i forskjellige sektorer over hele verden med utvikling og integrering av forretningsdrevet bærekraft. I dag har vårt internasjonale bærekraftsnettverk mer enn 600 fageksperter i over 60 land.

Hos KPMG mener vi at de beste resultatene kommer ved å integrere bærekraft i kjernevirksomheten fremfor å utarbeide strategier uten at disse er forankret i hele organisasjonen. For å lykkes må bærekraft handle om mer enn risikostyring, det må gjennomsyre beslutningsprosesser og være en driver for verdiskaping for alle selskapets interessenter.

KPMGs norske bærekraftsteam bistår hver dag store og mellomstore selskaper i Norge, Europa, Midtøsten og Sør-Amerika med å håndtere risikoer og muligheter knyttet til bærekraft, sikre at vesentlige aspekter er identifisert og integrert i strategi og kjernevirksomhet og at de måler og rapporterer nøyaktige data for temaer som klimagassutslipp, kjønnsbalanse, og HMS. I tillegg tilbyr vi verifikasjon relatert til bærekraft for å øke troverdigheten til informasjon som blir rapportert.

Vi leverer et bredt spekter av tjenester på følgende områder:

  • Identifisere og rapportere på klimarelatert finansiell risiko: Banker, pensjonsfond og forsikringsselskaper rapporterer i økende grad og ber også sine kunder om å rapportere på sine vesentlige klimarelaterte risikoer etter anbefalingene til Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). For mange selskaper kan det være en utfordring å vurdere, håndtere og rapportere på klimarelatert risiko. Derfor hjelper vi våre kunder med å forstå anbefalingene til TCFD, identifisere risiko og muligheter og rapportere på relevante faktorer. Klikk her for mer informasjon.
  • Integrere ESG (miljø, sosiale forhold og styring) i kapitalforvaltning: Institusjonelle investorer anerkjenner i stadig større grad potensialet for å integrere ESG-aspekter i vurdering av finansiell ytelse i selskapene de investerer i. Samtidig øker kunders etterspørsel etter ansvarlige investeringer, og nye regelverk kommer til. Vi bistår kundene våre med å forbedre sin tilnærming til ESG, ut ifra deres nivå. Klikk her for mer informasjon.
  • Dynamisk risikovurdering: Private og offentlige organisasjoner står ovenfor en stor variasjon av ESG-relatert risiko. Fra befolkningsøkning til ekstremvær – risikolandskapet blir stadig mer komplekst. KPMG Dynamic Risk Assessment er et verktøy som tilbyr et tre-dimensjonalt syn på risiko. Verktøyet hjelper organisasjoner å ta mer informerte avgjørelser gjennom økt forståelse for hva som kan skje når forskjellige risiko kombineres. Slik kan de iverksette effektive tiltak for å redusere sannsynligheten og alvorlighetsgraden av risikoklynger og gjøre utfordringer om til muligheter. Klikk her for mer informasjon.
  • Sirkulær økonomi: Sirkulær økonomi handler om å sette prinsipper som energieffektivisering, avfallsreduksjon og innovasjon i sammenheng, og finne verdier i det man før så på som kostnader. Utfordringer som skjerpede myndighetskrav, knapphet på råvarer og overgangen til lavkarbonsamfunnet byr på muligheter for norske bedrifter. Vi hjelper våre kunder med å forstå mulighetene som ligger i overgangen til sirkulær økonomi og sikre bærekraftig lønnsomhet. Klikk her for mer informasjon.
  • Sette verdi på virksomhetens påvirkning på samfunnet – "True Value": Bedrifter er under økende press for å vise at de gir et positivt bidrag til samfunnet så vel som å generere overskudd for aksjonærene. Det er ikke lenger nok å fokusere på økonomien alene. I mange sektorer og markeder i dag kan en organisasjons positive innvirkning på samfunnet utgjøre forskjellen mellom å vinne eller tape en kontrakt. Derfor er det forretningsmessig lurt å måle og håndtere disse virkningene. Klikk her for mer informasjon.
  • Bedrifters arbeid med menneskerettigheter: Menneskerettigheter utgjør et voksende risiko- og ansvarsområde for virksomheter. Presset øker for å identifisere brudd på menneskerettigheter som kan knyttes til egen virksomhet, og adressere disse raskt og effektivt. Det kan være krevende å oppdrive nødvendig spesialkompetanse i egen virksomhet. Derfor har KPMG utviklet et verdensomspennende nettverk med spesialister som kan gi kundene våre nødvendige råd for disse komplekse utfordringene. Klikk her for mer informasjon.

Thought leadership:

  • Norsk bærekraftsrapportering i et internasjonalt perspektiv: Få et detaljert innblikk i globale trender og beste praksis innenfor bærekraftsrapportering. Annethvert år gjennomfører KPMG en undersøkelse om bærekraftsrapportering blant de de største selskapene i verden. Vi har analysert rapporteringen blant de 100 største selskapene i hvert deltakerland (N100) og blant de 250 største globale selskapene (G250). Klikk her for å lese mer.
  • Effekten av ESG-rapportering: Dagens virksomheter møter et økende sett med rapporteringskrav knyttet til miljø, sosiale forhold og styring (ESG). Sammen med økende investorkrav kan disse nye reglene ha en betydelig innvirkning på selskapenes evne til å skaffe kapital. For å være forberedt på endringene som kommer, må selskaper nå iverksette tiltak for å vurdere ESG-risikoer og muligheter og rapportere på vesentlige ESG-indikatorer. Klikk her for å lese mer.
  • God rapportering på bærekraftsmålene (SDG), og hvorfor det er viktig: Studien deler råd til hvor selskaper skal starte på rapporteringsreisen og hvordan god SDG-rapportering ser ut. KPMG foreslår kvalitetskriterier som leserne kan bruke som veiledning for egen rapportering, og analyserer rapporteringen fra verdens 250 største selskaper opp mot disse kriteriene. Leserne kan dermed sammenlikne sin egen rapportering med ledende globale virksomheter. Klikk her for å lese mer.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud