close
Share with your friends

Organisasjonsendringer

Organisasjonsendringer

Vi forbereder organisasjoner på fremtiden. Vi hjelper virksomheter med å utvikle deres mest verdifulle ressurser - menneskene.

Vi forbereder organisasjoner på fremtiden.

Markedsledere vet at et fremtidsrettet syn på ressurser både kan differensiere og bidra til suksess for organisasjonen. Kombinasjonen av demografiske og organisatoriske endringer samt økende digitalisering og robotisering, setter større krav både til hvordan organisasjoner tiltrekker seg ny kompetanse og utvikler eksisterende kompetanse i organisasjonen. HR må i samråd med ledelsen være mye tettere på i forhold til å avgjøre hvilken hjernekraft organisasjonen skal ha til rådighet for å sikre sin evne til å gjennomføre strategier og vinne frem i markedet.

Selv i en digital verden så gjøres de mest verdifulle investeringene i menneskene!

KPMG hjelper virksomheter med rådgivning, fasilitering og prosjektledelse ved alle aspekter av HR- og endringsprosesser.

Vi bidrar når:

  • Det er behov for å sikre vellykket innføring av større endringsprosesser
  • Det skal gjennomføres større OU-prosesser 
  • Det er behov for å effektivisere prosesser og leveranser i organisasjonen 
  • HR-strategien skal utvikles og nye HR-systemer skal innføres
  • Det er behov for støtte til å utvikle ledere og lederteam

KPMGs jurister kan bistå ved problemstillinger innen arbeidsrett.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud