close
Share with your friends

Operations

Operations

KPMG er en av de ledende aktørene globalt og i Norge innen tjenesteområdene innkjøp og logistikk.

KPMG er en av de ledende aktørene globalt og i Norge innen tjenesteområdet P&SCM.

KPMG har et sterkt team på 40 konsulenter med spisskompetanse fra ulike bransjer, som både har betydelig linje- og konsulenterfaring. Gjennom KPMGs globale 'Center of Exellence' benytter vi den fremste metodikken innen innkjøp og logistikk, med bransjespesifikk beste-praksis.

Vår felles organisering av innkjøp og logistikk gir oss evnen til å ha helhet i vår tilnærming og løsninger, og på denne måten gi våre klienter best mulig leveranser.

Vi har erfaring og kompetanse til å bistå kunden gjennom alle faser av et forbedringsarbeid, fra tidlige analyser og prosessforbedringer til bistand i selve implementeringen av tiltak. Våre tjenester tilbys på det operasjonelle nivå med spend- og kostnadsanalyser, men også på strategisk nivå med strukturelle forbedringer for videreutvikling av innkjøps- og logistikkfunksjon – for å videre støtte klienten med å realisere sitt potensial.

Vår kunnskap og vårt metodeverk er tilpasset mindre, mellomstore og store bedrifter i både offentlig og privat sektor. Med bindeledd mot KPMGs juridiske tjenester bistår vi eksempelvis klienter i offentlig sektor med å gjennomføre riktige anskaffelsesprosesser i henhold til lovverk, og kvalitetssikring av spesifikasjoner og gjennomføring. Vi har en helhetlig tilnærming og tverrfaglig kompetanse, og kan dermed bidra til forbedringer gjennom hele forsyningskjeden slik at det skapes verdier i enhver prosess.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud