close
Share with your friends

I en tid hvor arbeidsstyrken alltid er tilkoblet og samarbeider både internt og eksternt, stilles det nye og høyere krav kravene til hvordan man utnytter teknologien. Det er viktig at økosystemer som støtter daglig virksomhet er strategisk forankret og brukerorientert. Strategi for samarbeid og mobilitet er viktige faktorer for en vellykket og moderne arbeidsplass. Dette muliggjør fleksibelt samarbeid i virksomheten som gjør at man i større grad kan dele av kompetanse, øke produktivitet og samarbeid, samt utveksle informasjon og ideer.

KPMG har levert moderne arbeidsplass-prosjekter for store- og små virksomheter i både privat- og offentlig sektor. Samarbeidet med teknologileverandører som Microsoft og Google har gjort KPMG til en ledende aktør i det norske markedet, med spissekompetanse i ledende produkter som blant annet Microsoft 365, Sharepoint, Teams og G Suite.

Vår tilnærming

Strategi

Vi har fokus på at målene ved å skru på de digitale samhandlingsverktøyene skal være forankret i selskapsstrategi og -mål, og tar i bruk riktig teknologi til å understøtte de overordnede målene.

Endringsledelse

Nye digitale samhandlingstjenester endrer måten en ansatt utfører jobben sin på. Dette krever endring fra den ansatte. I alle prosjekter hvor digital teknologi treffer sluttbrukerne, involverer KPMG sitt sterke fagmiljø innenfor endringsledelse. Dette gjør at adopsjonen av de digitale verktøyene forblir høy også etter implementeringen av de nye tjenestene.

Teknologi

Det er viktig at man har god innsikt i tekniske innstillinger, oppsett, regler, sikkerhet og andre funksjoner som finnes i samhandlingsløsningene, spesielt når man skal overholde compliance-reglement og GDPR. Derfor er det viktig å ha teknisk kompetanse på prosjekter hvor moderne samhandlingsløsninger tas i bruk.

Vår tilnærming

Kontaktpersoner

Relatert innhold