Varsling | KPMG | NO
close
Share with your friends

Varsling

Varsling

KPMG tilbyr en profesjonell varslingstjeneste som tilfredsstiller lovens krav samtidig som vi kan bistå med høyt kvalifisert rådgivning ved behov.

KPMG tilbyr en profesjonell varslingstjeneste som tilfredsstiller lovens krav...

Gjennom vår varslingstjeneste mottar vi varsel på vegne av arbeidsgiver via skjema på en sikker internettløsning, per telefon som er bemannet alle virkedager, brev eller ved personlig oppmøte hos KPMG. Vårt personell som behandler og videreformidler varselet består av erfarne personer med tverrfaglig kompetanse innen juss økonomi og gransking.

Ved behov kan KPMG bistå i den videre behandling av varselet. I tillegg kan vi hjelpe den enkelte arbeidsgiver med å utarbeide interne rutiner for håndtering og oppfølging av varsler, samt informasjon og opplæring av ansatte.

Anonymitet

Vår varslingstjeneste gir varsler mulighet til å være anonym. KPMG er underlagt taushetsplikt og vil ivareta varslers anonymitet med mindre varsler selv ønsker å oppgi sin identitet. Løsningen er dermed en ekstra trygghet for arbeidstaker som ønsker å innlevere varsel. Behandling av anonyme varsler blir imidlertid nøye vurdert opp imot rettsvernet til alle impliserte parter i varselet. I vårt standardoppsett for varsel blir varsleren oppfordret til å gi så mange opplysninger som mulig, og det åpnes for en direkte kommunikasjon mellom KPMG og varsler.

Internasjonalt nettverk

KPMG består av et internasjonalt nettverk med 162 000 ansatte som kan levere tjenester i 155 land. For arbeidsgivere med virksomhet i flere land kan vi derfor tilby en svært robust global løsning via vårt internasjonale nettverk.

Vi kan tilby varslingskanal på flere språk ved behov. 

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn

Nøkkelkontakter