close
Share with your friends

Varsling

Varsling

KPMG har etablert og drifter varslingsordninger på vegne av en rekke offentlige og private virksomheter.

KPMG har etablert en rekke varslingsordninger for offentlige og private aktører.

I juni 2019 ble det vedtatt nye regler om varsling med ikrafttredelse 1. januar 2020. Vårt team tilknyttet varslingsordningen har lang erfaring og sterk forståelse av kompleksiteten i varslingssaker, ikke minst hvordan varslingsordningen bør fungere for å skape den nødvendige tilliten blant arbeidstakere og eventuelt andre brukere av varslingskanalen. Vi har etablert og bygget vår varslingsordning med fokus på tre sentrale faktorer: Tilgjengelighet, sikkerhet og anonymitet. Dette er viktige byggesteiner i en velfungerende varslingsordning.

Elektronisk web-løsning

I tillegg til varslingskanaler på epost (varsling@kpmg.no), telefon (+47 406 39 400) og personlig oppmøte, tilbyr KPMG en elektronisk web-løsning hvor varslere kan rapportere om kritikkverdige forhold via alle plattformer (mobil, nettbrett, PC, Mac etc.). Løsningen er utformet for å være enkel og intuitiv i bruk, og innhold og tekst tilpasses den enkelte virksomhet sine behov. Løsningen har flerspråklig støtte og legger til rette for anonym og kryptert dialog. Arbeidsgiver har et ansvar for å verne om en varslers identitet. Vår erfaring tilsier at visshet om mulig anonymitet øker sannsynligheten for at kritikkverdige forhold blir rapportert. Dette bør være i enhver virksomhet sin interesse.

Klikk her for å komme til KPMGs varslingstjeneste.

Rådgivning

Et forsvarlig varsel krever forsvarlig håndtering. I dette inngår kartlegging av relevante forhold omkring varselet, å sørge for at varsleren og den/de det varsles om har et forsvarlig arbeidsmiljø samt navigering i komplekse arbeidsrettslige problemstillinger.
KPMG bistår med ledende ekspertise innenfor alle faser av virksomhetens varslingsordning.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud