Software Asset Management

Software Asset Management

Software Asset Management (SAM) er et samlebegrep for alle tjenester som effektiviserer anskaffelse, bruk og forvaltning av programvarelisenser.

Software Asset Management er et samlebegrep for alle tjenester som effektiviserer anska...

Eksplosjonen i bruk av skytjenester, nettbrett og smarttelefoner har gjort Software Asset Management til en enda større utfordring for virksomheter. KPMG er kanskje best kjent for lisensrevisjon, men vår omfattende erfaring på dette området har gitt oss de beste forutsetninger for å bistå deg med å skaffe den nødvendige oversikt i slike spørsmål.

Med bedre kontroll over alle relevante lisensspørsmål får virksomheter kort vei til å redusere risiko, spare penger, øke effektiviteten og skape konkurransefortrinn.

  • RISIKO: Riktig oversikt gjør deg bedre rustet når en programvareleverandør krever lisensrevisjon. Du har også bedre kontroll på at det ikke ligger utdatert eller utrygg programvare rundt på virksomhetens datamaskiner.
  • KOSTNADER: Med et godt SAM-program unngår du også å betale for programvarelisenser du ikke benytter, og kan optimaliserer bruken av lisenser i organisasjonen. Du er også godt rustet for å fremforhandle kontrakter som samsvarer best mulig med de faktiske behovene i din bedrift.
  • EFFEKTIVITET: Virksomheter som har komplett, løpende oversikt over sin installerte programvare kan unngå at det blir installert flere typer programvare for å løse identiske behov. Det kan åpne for å redusere antall  leverandører. Det gjør det også enklere å sikre at hele organisasjonen bruker samme versjon av all programvare, noe som kan redusere tidsforbruket til HelpDesk.
  • KONKURRANSEFORTRINN: God oversikt over programvarebruken gir bedre grunnlag for å vurdere fremtidige  teknologiendringer - hvilket omfang vil de ha, hvor ligger de største utfordringene og hvor mye arbeid vil det medføre?

KPMG kan bistå med:

  • Lisenstelling
  • Lisensoptimalisering
  • Innkjøpsråd
  • Livssyklus
  • Optimaliseringer og verktøyvalg

 

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud