Miljø og samfunnsansvar | KPMG | NO
close
Share with your friends

Miljø og samfunnsansvar

Miljø og samfunnsansvar

KPMG bistår selskaper med å møte strengere krav og økte forventninger til å være samfunnsansvarlige.

KPMG bistår selskaper med å møte strengere krav og økte forventninger til å være samfun...

For å sikre langsiktig verdiskapning bistår KPMG Climate Change & Sustainability selskaper med å navigere i dette komplekse forretningsklima. Vi har lokal forankring gjennom vårt nettverk av flere hundre rådgivere innen miljø og samfunnsansvar i ca 60 land, kombinert med spisskompetanse fra vårt Centre of Excellence.

KPMGs erfarne medarbeidere tilbyr både rådgivning innen strategi og rapportering, samt verifiseringstjenester innen miljø og samfunnsansvarsrapportering:

 • Strategi, mål og vesentlighet
  Hva betyr miljø- og samfunnsansvar for ditt selskap? Hvor er risikoene og ikke minst mulighetene for å sikre langsiktig verdiskapning? Har selskapet en klar forståelse for de vesentlige spørsmålene? Hvordan bør strategien utvikles?
 • Operasjonalisering av strategi
  En strategi eller plan er lite verdt før den implementeres. Vi kan hjelpe deg med å operasjonalisere miljø- og samfunnsansvar slik at lovkravene innfris og omverdenens behov imøtekommes, samtidig som det skaper verdier for din virksomhet.
 • Rapportering og verifisering
  Selskaper møter økte krav for transparent og troverdig informasjon om deres miljø- og samfunnsarbeid. Vi hjelper våre kunder til effektive rapporteringssystemer som sikrer god styring og møter interessentenes informasjonsbehov. Forventningene øker også til at informasjonen som rapporteres er uavhengig verifisert.   
 • Sirkulær økonomi
  Utfordringer som skjerpede myndighetskrav, knapphet på råvarer og overgangen til lavkarbonsamfunnet byr på muligheter for norske bedrifter. Energieffektivisering, avfallsreduksjon og innovasjon er kjente prinsipper for å øke bunnlinjen, og få et forsprang på konkurrentene. Sirkulær økonomi handler om å sette disse prinsippene i sammenheng og finne verdier i det man før så på som kostnader. Eksempel på dette er gjenbruk av avfall, material- og energigjenvinning. Vi hjelper våre kunder med å forstå mulighetene som ligger i overgangen til sirkulær økonomi og sikre bærekraftig lønnsomhet.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn

Nøkkelkontakter