Gransking og faktaundersøkelser | KPMG | NO
close
Share with your friends

Gransking og faktaundersøkelser

Gransking og faktaundersøkelser

KPMG bistår virksomheter med å gjennomføre uavhengige undersøkelser hvor det er behov for å skaffe kunnskap om faktiske forhold.

Vi bistår virksomheter med å gjennomføre uavhengige undersøkelser av alle typer hendelser.

Vi bistår virksomheter med å gjennomføre uavhengige undersøkelser av alle typer hendelser hvor det ber behov for å skaffe kunnskap om faktiske forhold, slik at virksomheten får et forsvarlig grunnlag for eventuelle videre beslutninger.

Vår granskingsmetodikk ivaretar en forsvarlig og rettssikker prosess, og inkludere blant annet:

 • Prosjektstyring / ledelse
 • Dokumenthåndtering
 • Intervjuer
 • Bakgrunnsundersøkelser på person- og selskapsnivå
 • Sikring og analyse av elektronisk lagret informasjon, eks. e-post
 • Gjennomgang av regnskap
 • Analyser og visualisering av faktum
 • Rapportering
  • Tiltak
  • Internkontroll

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn

Nøkkelkontakter