close
Share with your friends

Gransking og faktaundersøkelser

Gransking og faktaundersøkelser

KPMG bistår virksomheter med å gjennomføre uavhengige undersøkelser hvor det er behov for å skaffe kunnskap om faktiske forhold.

Vi bistår virksomheter med å gjennomføre uavhengige undersøkelser av alle typer hendelser.

Et forsvarlig faktagrunnlag er sentralt dersom virksomheten skal fatte gode beslutninger ved mistanke om misligheter og brudd på interne retningslinjer. Faktagrunnlaget kan være komplekst og tungt tilgjengelig.

Ved inngangen til 2020 besitter KPMG nasjonalt ledende ekspertise innenfor alle relevante fagdisipliner ved gjennomføring av en gransking, herunder:
 

 • Granskingsmetodikk, rettssikkerhet, ivaretakelse av partsrettigheter, GDPR og objektivitet
 • Korrupsjon; regulatorisk kompetanse og praktisk erfaring fra korrupsjonsgranskinger
 • Regnskaps- og transaksjonsforståelse 
 • Innsyn i ansattes epost; rådgivning og forsvarlig prosess 
 • Sikring av elektronisk informasjon i eget datalaboratorium
 • Bakgrunnsundersøkelser på person- og selskapsnivå
 • Analyser og visualisering av et faktum
 • Arbeidsrettslige spørsmål, herunder varsling og konfliktløsning
 • Rådgivning til virksomhetens praktiske oppfølging av en gransking
   

KPMGs ressurser har tung linjeerfaring fra gransking og compliance i norske foretak, og vi benytter vårt internasjonale KPMG-nettverk ved behov. Vår bistand ytes som oftest i tett samarbeid med personell fra oppdragsgiver.  

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud