close
Share with your friends

Digitalt Habilitetsregister – KPMG Integrity Monitor

Digitalt Habilitetsregister – KPMG Integrity Monitor

Forvaltningsloven og lov om offentlige anskaffelser stiller strenge krav til habilitet.

Forvaltningsloven og lov om offentlige anskaffelser stiller strenge krav til habilitet.

Click here for text in English

Virksomheter finner det ofte vanskelig å håndtere potensielle interessekonflikter i sanntid. For mange består hverdagen av ufullstendige og papirbaserte skjema og kontroller som sjeldent er underlagt ekstern verifikasjon. Risikoen øker dermed for at ansatte og innleide i virksomheten har potensielle interessekonflikter med eksterne som man ikke er klar over. Interessekonflikter gjør seg gjeldene på tvers av bransjer, og representerer både en finansiell risiko og operasjonell risiko for virksomheter.

 

Habilitetsregler sikrer korrekte avgjørelser og opprettholder tillitt

Problemstillingen knytter seg også opp mot offentlige forvaltningsorganer som er underlagt Forvaltningsloven og lov om offentlige anskaffelser hvor det stilles strenge krav til habilitet. Habilitetsreglene i forvaltningsloven skal sikre korrekte avgjørelser, opprettholde tillitten til dem som fatter avgjørelsene, og beskytte beslutningstakerne mot at det sås tvil om deres troverdighet. Er man inhabil, foreligger det omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til ens upartiskhet. Det er ikke noe galt i det å være inhabil, galt blir det først dersom den inhabile deltar i saksbehandlingen.

 

Et digitalt habilitetsregister bidrar til at gjeldene lover og interne retningslinjer etterleves på en effektiv måte samt gir økt bevissthet blant virksomhetens ansatte. Dette gjør det mulig for virksomheten å identifisere og håndtere potensielle interessekonflikter før de blir adressert av motparter eller media.

 

KPMG hjelper deg

KPMG har et digitalt habilitetsregisterverktøy, "KPMG Integrity Monitor" som hjelper virksomheter med å forebygge og avdekke interessekonflikter og rolleblandinger. Registeret er en digital løsning som enkelt gir virksomheten oversikt og kontroll over mulige bindinger mellom egne ansatte og markedet. Løsningen har flere viktige nøkkelfunksjoner og kan bistå i arbeidet med :

 

  • Komplett oversikt  i nær sanntid om ansattes eierinteresser roller og verv.
  • Integrasjon mot virksomhetens egne HR systemer.
  • Automatisk datainnhenting fra Brønnøysundregisteret med oppdateringer og monitorering.
  • Integrasjon mot virksomhetens leverandørregister.
  • Automatisk varsling når potensielle konflikter oppstår.

 

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Sammen ser vi på hvordan KPMG kan hjelpe din virksomhet. Vi tilbyr også gjerne muligheten for en demo av KPMG Integrity Monitor. 

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud