Independent Business Review

Independent Business Review

KPMGs IBR tjenestetilbud er svært fleksibelt og blir etterspurt av en rekke ulike kunder.

KPMGs IBR tjenestetilbud er svært fleksibelt og blir etterspurt av en rekke ulike kunder.

IBR tjenestetilbudet leveres til selskapsledelse, PE firmaer, investeringsbanker, obligasjonseiere, samt andre kreditorer og grupper som har en økonomisk interesse i et selskap. KPMG sin IBR er basert på å forstå de viktige spørsmål som berører selskapets likviditet og forretningsplan

Hvordan kan en IBR hjelpe deg? 

  • For bedriftens eiere og ledelse kan IBR hjelpe til med å identifisere og evaluere muligheter for restrukturering.
  • For långivere kan IBR gi en bedre forståelse av den nåværende tilstanden, samt utsikter for selskapets økonomiske situasjon.

Hva inngår i en IBR og hvordan kan KPMG bistå deg?

KPMG skreddersyr en virksomhetsgjennomgang tilpasset dine behov og din situasjon. Den vil normalt omfatte:

  • en oversikt over selskapets største virksomhet (inkludert markeder, produkter, anlegg, administrasjon)
  • analyse og forklaring av de viktigste årsakene til siste  økonomiske under ytelse
  • vurdering av den nåværende økonomiske styrken av virksomheten og dens fremtidige økonomiske utsikter
  • en gjennomgang av de kortsiktige og langsiktige likviditetsprognosene samt klare synspunkter på de aktuelle sensitivitetene

Etter dette kan vi utvikle strategiske alternativer og anbefalinger for tiden fremover. Vi kan fortsette å arbeide sammen med långivere, interessenter og alle ledelsesnivåer, og iverksette konkrete tiltak for å få virksomheten tilbake på sporet. 

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud