Cybersikkerhet

Cybersikkerhet

KPMG hjelper deg med å sikre informasjon og forretningsprosesser, slik at du kan øke verdiskapingen, styrke merkevaren og verne om omdømmet.

KPMG hjelper deg med å beskytte verdiskapning, merkevare og omdømme.

Adopsjon av ny teknologi og digitalisering av forretningsprosesser skaper nye muligheter for innovasjon og vekst, men resulterer i nye sikkerhetsmessige utfordringer. Stadig økende kompleksitet i leverandørkjeder, nettverksstrukturer og IT-systemer gir uoversiktlig miljø, med nye sårbarheter og flere muligheter for å skade eller utnytte digitale systemer eller plattformer. Kriminelle enkeltpersoner og grupperinger benytter cyberoperasjoner for å tilegne seg finansielle verdier. Terrorceller og hacktivister kan skape frykt eller påføre skade og statlige aktører som oftest for etterretningsøyemed. Utfordringene i det digitale rom er grenseoverskridende – på tvers av land, sektorer og virksomheter.

Stadig flere selskap blir utsatt for cyberangrep. Medias dekning av enkelthendelser viser hvordan cyberkriminelle evner å påføre norske selskaper betydelige finansielle tap, svekket tillit eller informasjon på avveie. Sikkerhetsbrudd kan få alvorlige konsekvenser, men det kan være en kompleks oppgave å sikre virksomhetens verdier og respondere rett og rettidig på cyberhendelser.

I KPMG tilbyr vi en kombinasjon av teknisk innsikt, bransjekunnskap og forretningsforståelse som gjør at du både kan ta riktige veivalg i sikkerhetsarbeidet – i tråd med din virksomhets strategier, mål og ambisjoner, og samtidig etablere evne til å forebygge, avdekke og motvirke sikkerhetstruende virksomhet. 

KPMG hjelper deg å forstå, prioritere og håndtere cyberrisiko, slik at du kan ta kontroll over usikkerhet og gjøre utfordringer om til muligheter. Vi kobler cybersikkerhet til virksomhetens forretningsstrategi og risikostyring, og sikrer forankring og synergi i hele virksomheten. Fra styrerommet til datasenteret, og med et språk som hele virksomheten forstår. På den måten blir cybersikkerhet en integrert del av forretningen, og en driver for innovasjon og vekst.
 

Våre tjenester innen cybersikkerhet:

  • Kartlegging av modenhet og sikkerhetstilstand: Modenhetsanalyse, gapanalyse, sårbarhetskartlegging, sikkerhets- og penetrasjonstesting og trusseletterretning
  • Forbedring av sikkerhetsstyring: Sikkerhetsstrategi- og ledelse, styringssystem for informasjonssikkerhet, informasjonshåndtering, risikostyring, identitets- og tilgangsstyring, ledelse av sikkerhetsprogrammer, personvern, kontinuitetsplanlegging, opplæring og bevisstgjøring, kvalitetssikring av systemer, programmer og prosjekter
  • Ivaretakelse av sikkerheten ved teknologi- og transformasjonsprosjekter: Sikkerhets- og løsningsarkitektur, vurdering av teknologiske behov og løsninger, sikker skytransformasjon samt design, implementering og integrasjon av produkter og løsninger
  • Etablering og videreutvikling av sikkerhetsmiljøer: Etablering av deteksjonskapasitet, SOC, CSIRT, CERT og øvrige sikkerhetsorganisasjoner
  • Hendelseshåndtering: Støtte og rådgivning ved hendelseshåndtering, metodikk og organisering for håndtering av hendelser, beredskapsplanlegging og øvelser

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud