close
Share with your friends

Cybersikkerhet

Cybersikkerhet

KPMG hjelper deg med å sikre informasjon og forretningsprosesser, slik at du kan øke verdiskapingen, styrke merkevaren og verne om omdømmet.

KPMG hjelper deg med å beskytte verdiskapning, merkevare og omdømme.

Ny teknologi og digitalisering av forretningsprosesser gir mange nye muligheter for innovasjon og vekst. Samtidig er cyberangrep en uforutsigbar og potensielt skadelig konsekvens av digitaliseringen, som virksomheter i alle bransjer står overfor. Sikkerhetsbrudd kan skade et selskaps drift og omdømme, men det kan være en kompleks oppgave å sikre virksomheten og respondere på cybertrusler.

I KPMG tilbyr vi en kombinasjon av teknisk innsikt, bransjekunnskap og forretningsforståelse som gjør at du kan ta riktige veivalg i sikkerhetsarbeidet – i tråd med din virksomhets strategier, mål og ambisjoner.

KPMG hjelper deg å forstå, prioritere og håndtere cyberrisiko, slik at du kan ta kontroll over usikkerhet og gjøre utfordringer om til muligheter. Vi kobler cybersikkerhet til virksomhetens forretningsstrategi og risikostyring, og sikrer forankring og synergi i hele virksomheten. Fra styrerommet til datasenteret, og med et språk som hele virksomheten forstår. På den måten blir cybersikkerhet en integrert del av forretningen, og en driver for innovasjon og vekst.

Våre tjenester innen cybersikkerhet:

  • Kartlegging av modenhet og sikkerhetstilstand: Modenhetsanalyse, gapsanalyse, sikkerhets- og penetrasjonstesting, trusseletterretning og "red teaming"
  • Forbedringer og sikkerhetstiltak: Risikostyring, identitets- og tilgangsstyring, ledelse av sikkerhetsprogrammer, sikkerhetsarkitektur og opplæring av ansatte
  • Drift og kontinuerlige forbedringer av sikkerheten: Sikkerhetsstrategi- og ledelse, informasjonshåndtering, personvern, modenhetsvurderinger, sertifiseringer, kvalitetssikring av systemer, programmer og prosjekter, beredskap og kontinuitetsplanlegging

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud