close
Share with your friends

KPMG Pure Sustainability

Bærekraft er i ferd med å bli en gjennomgripende del av alle virksomheter. KPMG har integrert bærekraftrådgivning på tvers av alle tjenesteområder, i alt vi gjør, slik at vi kan hjelpe våre kunder med å gjøre bærekraft relevant, forretningsnært og lønnsomt. 

Tradisjonell forretningsutvikling og profittjag blir utfordret av en ny forretningslogikk hvor verdiskapning ikke bare handler om den økonomiske bunnlinjen, men i stor grad også om hensynet til klima, miljø og samfunn og hvordan virksomheten forvalter sine ressurser, driver innovasjon og påvirker omgivelsene. Som et resultat har bærekraft blitt vår "license to operate" og løftes opp på topplederens agenda.  

Skal virksomheten drive en bærekraftig utvikling som gir konkrete og målbare resultater, er den nødt til å tenke strategisk og helhetlig og rigge seg for rask omstilling. Det krever innsikt, kompetanse og riktige investeringer. KPMG Pure Sustainability brenner for å hjelpe virksomheter på denne reisen.  

Bærekraftsrådgivning fra A til Å

KPMG har levert tjenester innen bærekraft i mer enn 20 år og har bistått mange av Norges største selskaper med strategiarbeid og innsikt. Sammen med Pure Consulting, som ble en del av KPMG i starten av 2020, har vi i dag et av Norges fremste fagmiljøer innen bærekraftig forretningsutvikling. Vi er en del av et globalt nettverk med mer enn 600 bærekrafteksperter i over 60 land.

Våre fageksperter har lang erfaring fra norske og internasjonale virksomheter og bistår kunder med å gjøre bærekraft relevant og lønnsomt, og omsette strategisk og kommersiell innsikt til konkurransekraft. Vi er virksomhetens strategiske forretningspartner fra A til Å, enten virksomheten er på starten av sin bærekraftreise eller er en bransjeleder.

Vi leverer hele spekteret av tjenester innenfor bærekraft, fra analyse og strategi, til implementering og rapportering.

Bærekraft modell

Vi former morgendagens virksomheter

KPMG Pure Consulting jobber med implementering av FNs bærekraftsmål i en rekke bransjer og virksomheter. Vårt mål er å øke forståelse og kunnskap for rammeverket, synliggjøre muligheter, bruke målene som grunnlag for strategiutvikling og innovasjon, samt bidra til å etablere en arena for felles læring.

Finans- og investeringssektoren spiller en nøkkelrolle i å oppnå FNs bærekraftsmål. Vårt fagmiljø er langt fremme på rådgivning knyttet til ESG i kapitalforvaltning og bærekraftig finans og hjelper finansinstitusjoner med å håndtere nye rapporteringskrav og tilnærme seg EUs nye taksonomi for bærekraftig finans på en god måte.      

Vi har også sterk kompetanse på etablering av sirkulære forretningskonsepter hvor vi bistår virksomheter med å forvalte ressurser og råvarer på en bærekraftig og etisk måte. Den sirkulære økonomien rommer mange nye forretningsmuligheter for selskaper som tør å omstille seg.

Dette er bare noe av områdene hvor KPMG Pure Sustainability har spesialkompetanse. Ta kontakt for å vite mer! 

Strategi
strategi

Vi har utviklet en metodikk som gjør strategi til handling og skaper konkrete resultater, som en integrert del av den overordnede forretningsstrategien eller som enkeltstående bærekraftstrategier. I vår strategirådgivning benytter vi FNs bærekraftsmål som rammeverk.

Implementering
implementering

En strategi har ingen verdi dersom den ikke blir levendegjort i organisasjonen. Vi bistår slik at strategiprosessen sitter i ryggraden hos alle medarbeiderne og gjør dem i stand til å se muligheter og tenke nytt.

Rapportering og verifisering
rapportering

Rapportering gir innsikt i miljømessige, sosiale og styringsmessige (ESG) aspekter sammen med virksomhetens bidrag til FNs bærekraftsmål. Vi bistår slik at virksomhetens rapport følger anerkjente standarder og anbefalinger, og er bekreftet for å sikre relevant, nøyaktig og balansert informasjon.

Innsikt og siste nytt

Kontakt oss

KPMG hjelper deg

KPMG Pure Sustainability er et av Norges mest kompetente fagmiljøer innen bærekraft og leverer bærekraftsrådgivning fra A til Å. Våre fageksperter har lang erfaring fra norske og internasjonale virksomheter og er en del av et globalt nettverk med mer enn 600 bærekrafteksperter i over 60 land.