KPMG kjøper cybersikkerhetsselskapet UniBridge - KPMG Norge
close
Share with your friends

KPMG kjøper cybersikkerhetsselskapet UniBridge

KPMG kjøper cybersikkerhetsselskapet UniBridge

KPMG kjøper UniBridge, et markedsledende konsulentselskap med eID og informasjonssikkerhet som sin kjernevirksomhet. 13 rådgivere med unik kompetanse og erfaring knyttet til kryptologi, elektronisk identitet og tilgangsstyring blir nå en del av KPMGs sterke fagmiljø innen cybersikkerhet.

1000

Kontaktpersoner

Relatert innhold

– Vi har samarbeidet nært med UniBridge og deres rådgivere i mange store prosjekter de siste årene og er imponert over kompetansen og posisjonen de har bygget opp. Deres kryptologer og sikkerhetsrådgivere er blant de aller fremste på sitt fagfelt, og selskapet er en betrodd samarbeidspartner i en rekke prosjekter av nasjonal betydning, sier Arne Helme, partner og ansvarlig for KPMGs cybersikkerhetstjenester.

UniBridge og KPMG jobber side om side i flere store og samfunnsviktige prosjekter, blant annet med felles sikkerhetsinfrastruktur i helse- og omsorgssektoren for Direktoratet for e-helse og Politidirektoratets pass- og eID-prosjekt.

Frank Horntvedt og Arne Blystad Helme

Frank Horntvedt, daglig leder i UniBridge og Arne Blystad Helme, leder for cybersikkerhet i KPMG.

KPMG befester sin posisjon

KPMG har de siste årene satset på informasjons- og cybersikkerhet og har etablert seg som en anerkjent rådgiver både i Norge og globalt. Blant annet har internasjonale analyseselskaper som Forrester og IDC de siste årene utpekt KPMG som global leder blant konsulentselskapene på cybersikkerhet og digital transformasjon.

– UniBridge komplementerer KPMGs nasjonale og globale cybersikkerhetsmiljø på en god måte. Integrasjonen gjør at vi kan vi tilby en sterk kombinasjon av teknisk innsikt, bransjekunnskap, forretningsforståelse og en strategisk tilnærming til cybersikkerhet, sier Rune Skjelvan, leder for KPMGs rådgivningsvirksomhet.

– Vi kan tilføre kunder den kompetansen som trengs for å ta gode veivalg for sikkerhetsarbeidet, i tråd med virksomhetens forretningsmål, strategier og ambisjoner. Kryptologi og identitetsstyring er en helt kritisk byggestein i all informasjonssikkerhet, understreker han.

Nisjemiljø blir del av global merkevare

UniBridge ble en del av KPMG fra årsskiftet. KPMG Norges cybermiljø teller nå mer enn 30 fagpersoner, som igjen er en del av et globalt nettverk med nærmere 2700 cyberspesialister.

– Dette er en viktig milepæl for UniBridge. Som et svært kompetansetungt nisjeselskap får vi nå mulighet til å bli en del av en sterk, global merkevare og få tilført nødvendig kapasitet for kunne levere på enda større prosjekter. Vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet vi har hatt med KPMG over mange år og bli en del av et større nasjonalt og internasjonalt kompetansemiljø innen cybersikkerhet, sier Frank Horntvedt, daglig leder i UniBridge.

Skal være førstevalget

– Etter hvert som virksomheter innoverer og digitaliserer sine prosesser og kundegrensesnitt, blir løsninger som forvalter identitets- og tilgangskontroll og sikrer at hensynet til effektiv risikostyring balanseres mot kundeopplevelser avgjørende for å sikre bærekraftig vekst for selskapet, sier Horntvedt.

– Både offentlig og privat virksomhet blir stadig mer kompleks, digitalisert, datadrevet og avhengig av personalisering. God kunnskap om og forståelse for trusler og muligheter er avgjørende for å lykkes. Cybertrusler handler ikke lenger om teknologi, men er en del av det totale risiko- og sikkerhetsbildet som alle virksomheter må forholde seg til. Det er essensielt at styre og ledelse har den nødvendige innsikten. Vi skal være førstevalget når organisasjoner har behov for støtte til å styre og videreutvikle sin virksomhet, sier Rune Skjelvan.

Om UniBridge

UniBridge AS er et teknologinøytralt og leverandøruavhengig rådgivingsselskap innen fagområdet informasjonssikkerhet. Selskapet startet sin virksomhet i 2002 og tilbyr seniorrådgivere med markedsledende kompetanse og lang erfaring fra fagområdet. UniBridge benyttes også som rådgivere til myndigheter og andre premissgivere innenfor fagfeltet e-ID og e-signatur.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

Be om tilbud