Store muligheter i Iran - KPMG Norge
close
Share with your friends

Store muligheter i Iran

Store muligheter i Iran

Sanksjonenes bortfall i Iran åpner store muligheter – også for norske aktører. Men det krever svært godt forarbeid for ikke å trå feil.

1000

Relatert innhold

En moske i Isfahan i Iran.

Nå som sanksjonene heves, står Iran klar til å forsyne verden med store mengder olje, og produksjonen kan økes dramatisk. Akkurat hvor mye, er et åpent spørsmål; på samme måte som år med sanksjoner har bidratt til at Iran står med en aldrende og dårlig vedlikeholdt flåte av oljetankere, har landet også et desperat behov for å oppgradere produksjonsfasiliteter og kapabiliteter på andre områder.

Muligheter på mange områder

Det er nemlig ikke bare innen olje at potensialet er stort. Iran er rikt på gass som kan eksporteres, enten direkte eller i form av å videreutvikle landets stål- og sementproduksjon. Landet er allerede verdens tredje største sementprodusent, produserer like mye stål som Frankrike og er Midtøstens største bilprodusent (1,6 millioner biler i året). Videre er Iran en stor regional aktør innen farmasi og petrokjemi, og en klar vekstkandidat innen luftfart – blant mye annet.

Vekst i alle disse bransjene forutsetter imidlertid en betydelig utvikling av eksisterende kapabiliteter, så her ligger det muligheter for norske aktører, også dem langt utenfor oljebransjen – gitt at man finner de rette, lokale samarbeidspartnerne og –formene. Akkurat her er Iran et land hvor det er viktig å trå varsomt: Konsekvensene av å velge feil er store, og mulighetene for feiltrinn er mange. I kartleggingen av nye samarbeidspartnere er det lett å tro at mye informasjon er tilgjengelig på internett og i selskapsdatabaser, men det gjelder kun til en viss grad i Iran.

Den iranske motsatsen til Brønnøysundregistrene har websider, det samme har børsen i Teheran og Irans versjon av Patentstyret (med informasjon om varemerker, patenter og andre intellektuelle rettigheter). Flere andre tjenester gir innsikt i lover, retningslinjer, dommer, kredittratinger og annet, selv om enkelte er abonnementsbaserte og noen er på farsi. Det er likevel grenser for hvor dypt man kommer med åpne kilder på internett. I et regime tynget av sanksjoner så lenge som det iranske, kan det som tidligere foregikk under bordet ha etablert seg som mer eller mindre akseptert forretningspraksis.

Tenk anti-korrupsjon fra starten

Etter sanksjonenes fall kan utøverne av slike aktiviteter gli tilbake i skyggene – etter å ha skaffet seg legitime fronter å operere gjennom. Uansett hva man finner på nett må man derfor våge å stille de rette spørsmålene, både om reelt eierskap og etisk forretningsadferd, før man inngår kontrakter med en ny samarbeidspartner. Svarene man får må verifiseres av uavhengige kilder for å komme helt til bunns i hvem som virkelig står bak et selskap, hvilke politiske koblinger den nye partneren har, og om man er på vei inn i transaksjoner med noen som omfattes av de gjenværende sanksjonene.

Det er nemlig svært sannsynlig at Iransk antikorrupsjonsarbeid vil bli bedre under president Rouhani. Norske interessenter må dermed ta hensyn både til iransk, norsk og internasjonal korrupsjonslovgivning. Mange studier viser at nettopp lokale samarbeidspartnere utgjør den største utfordringen for selskaper i nye markeder. OECDs "Foreign Bribery Report" (2014) fant tredjeparter involvert i mer enn 3/4 av alle påvist korrupte transaksjoner i 427 undersøkte relevante saker.

Derfor må man begynne forarbeidet og rydde tvilen av veien tidlig, slik at man vet på forhånd hvem man bør og ikke bør søke samarbeid med. Dette er spesielt viktig når virksomhetene er på sitt mest sårbare ved etablering i nye markeder og med nye forretningspartnere. Den som venter med slike problemstillinger til like før samarbeid skal inngås og kontrakter signeres, vil fort oppleve at det er altfor sent.

Les mer her om hvordan du kan bli bedre kjent med potensielle forretningspartnere i Iran: Entering Iran – Know Your Business Partner (pdf).

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

Be om tilbud