KPMG global leder innen informasjonssikkerhet - KPMG Norge
close
Share with your friends

KPMG utpekt som global leder innen informasjonssikkerhet

KPMG global leder innen informasjonssikkerhet

KPMGs cybersatsning bærer frukter. Analyseselskapet Forrester Research har nå utnevnt KPMG til global leder blant konsulentselskapene som leverer tjenester innen informasjonssikkerhet.

1000

Relatert innhold

Hengelås med kode

KPMG anerkjennes som leder i Forrester Research ferske rapport, The Forrester Wave: Information Security Consulting Services for første kvartal 2016.

I rapporten står det blant annet at: "KPMG har flyttet cybersikkerhet til kjernen av sin virksomhet. Det er et av deres seks prioriterte vekstinitiativer, noe som reflekteres i selskapets strategi, tjenesteutvikling og omfattende investeringer i FoU og oppkjøp."

Forrester påpeker at KPMG har god oversikt over de relevante sikkerhetsutfordringene som forretningsledere og teknologier står overfor. De peker blant annet på KPMGs globale undersøkelse blant 1200 toppledere, Global CEO Outlook survey, som viser at kun halvparten av respondentene er godt nok forberedt på en fremtidig cyberhendelse.

Store investeringer

Siden høsten 2015 har KPMG gjort en rekke cyberoppkjøp rundt omkring i
verden, deriblant australske First Point Global, finske Trusteq Oy og Quebera,
som operer i USA, Storbritannia og India, tre ledende konsulentselskaper
innenfor identitet og tilgangsstyring (IAM). I tillegg har det Frankfurt-baserte
sikkerhetsselskapet P3 Consulting og ZINK Security, en spansk leverandør av
tjenester for etterretning og digital overvåkning, blitt en del av selskapet.

I følge Forresters rapport fremhever KPMGs kunder kombinasjonen av sterk strategisk rådgivning med fagspesifikk ekspertise, fleksibilitet og tilpasningsdyktighet, i tillegg til evnen til å levere det som er lovet, som selskapets sterkeste sider.

 

Les mer om KPMGs tjenester innen digitalisering og cybersikkerhet.

 

For mer informasjon, ta kontakt med:

Arne Helme
Partner og leder for cybersikkerhet i KPMG Norge
arne.helme@kpmg.no - mobil 406 39 507

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

Be om tilbud