KPMGs historie

KPMGs historie

KPMGs virksomhet i Norge er blitt til gjennom en sammensmelting av mange ulike firmaer gjennom nesten 100 år.

KPMGs virksomhet i Norge er blitt til gjennom en sammensmelting av mange ulike firmaer.

KPMG ble etablert i 1987 ved sammenslåingen av Peat Marwick International (PMI) og Klynveld Main Goerdeler (KMG) og deres individuelle medlemsfirmaer. Vår historie strekker seg imidlertid over tre århundrer, hvor organisasjonen kan spores gjennom navnene i de viktigste grunnleggerne, hvis initialer KPMG-navnet er dannet av.

Bilde av åpen bok
 • K for Klynveld
  Piet Klynveld grunnla regnskapsfirmaet Klynveld Kraayenhof & Co. i Amsterdam i 1917.P for William PeatWilliam Barclay Peat grunnla regnskapsfirmaet William Barclay Peat & Co i London i 1870.
 • P for William Peat
  William Barclay Peat grunnla revisjonsfirmaet William Barclay Peat & Co i London i 1870.
 • M for Marwick
  James Marwick grunnla regnskapsfirmaet Marwick, Mitchell & Co. sammen med Roger Mitchell i New York City i 1897.
 • G for Goerdeler
  Dr. Reinhard Goerdeler var i mange år leder av Deutsche Treuhand-Gesellschaft og senere styreleder i KPMG. Han er kreditert med å legge mye av grunnlaget for fusjonen som dannet KPMG.

KPMG Internationals historie

I 1911 slo William Barclay Peat & Co. and Marwick Mitchell & Co. seg sammen, og det som senere skulle bli kjent som Peat Marwick International (PMI), et verdensomspennende nettverk av revisjons- og rådgivningsselskaper, ble etablert. I 1979 ble Klynveld slått sammen med Deutsche Treuhand-Gesellschaft og det internasjonale rådgivningsselskapet McLintock Main Lafrentz til Klynveld Main Goerdeler (KMG). I 1987 slo PMI and KMG og deres nettverk av medlemsfirmaer seg sammen og KPMG ble etablert.

Historien til KPMG Norge

KPMGs virksomhet i Norge er blitt til gjennom en sammensmelting av mange ulike firmaer gjennom nesten 100 år og historien strekker seg tilbake til 1920 da Christian Sommerchild etablerte egen praksis i Oslo som børsautorisert revisor. Han gikk etter hvert inn i samarbeid med andre aktører i markedet, og i 1948 ble navnet Forenede Revisorer tatt i bruk. På begynnelsen av 60-tallet ble det første internasjonale samarbeidet med Douglas Winter Group, senere Intersecura Group, etablert og i 1980 blir Forenede Revisorer den norske representanten i det internasjonale nettverket KMG. I 1987 fusjoneres selskapet med en rekke andre norske revisjonsaktører og navnet endres til KPMG Norsk Revisjon as og senere til KPMG Peat Mawerick as.

I 1991 fikk KPMG Norge sitt eget konsulentfirma, KPMG Peat Marwick Consulting. Og i januar 1993 ble all skatterådgivning overført til et eget selskap, KPMG Tax AS. Dette året startet dessuten KPMG en satsning på bransjerettede tjenester, som det første multidisiplinære rådgivnings- og revisjonsselskapet. I 1995 ble selskapsnavnet endret til dagens navn, KPMG AS og KPMG Law Advokatfirma ble stiftet året etter. I 2011 ble virksomheten utvidet ytterligere med etableringen av KPMG Accounting som tilbyr lønns- og regnskapstjenester.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud