Sponsorsamarbeid | KPMG | NO
close
Share with your friends

Sponsorsamarbeid

Sponsorsamarbeid

En viktig del av vårt samfunnsengasjement er sponsorater og samarbeidsavtaler. KPMG er aktiv sponsor innen idrett, kultur og samfunn.

En viktig del av vårt samfunnsengasjement er sponsorater og samarbeidsavtaler.

KPMG er aktiv sponsor innen idrett, kultur og samfunn både internasjonalt, nasjonalt og lokalt. 

KPMGs sponsorsamarbeid skal vise at vi er en ansvarlig samfunnsaktør og på en positiv måte bidra til vår merkevare og vårt omdømme.

Våre verdier – generøs, offensiv, inkluderende og nyskapende – ligger til grunn for valg av samarbeidspartnere og vi er både opptatt av å lage avtaler som gir gjensidig nytte for begge parter.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn