close
Share with your friends

Pro bono

Pro bono

En viktig del av KPMGs arbeid skal være å tilby vår fagkunnskap vederlagsfritt til ideelle organisasjoner med begrenset budsjett og ugjorte oppgaver.

En viktig del av KPMGs arbeid skal være å tilby vår fagkunnskap vederlagsfritt til...

Gjennom å tilrettelegge for at våre ansatte kan gi av sin kommersielle erfaring og sine profesjonelle ferdigheter der det trengs, bidrar KPMG til positive endringer i samfunnet.

Videre vil ansatte som utfører pro bono-arbeid få nye og annerledes erfaringer til å ta med seg videre.  

Krav til organisasjoner

 • Organisasjonens formål må kunne defineres innenfor noen av KPMGs hovedfokusområder for CSR: Helse, fattigdomsbekjempelse, utdanning og klima/miljø
 • Organisasjonen kan ikke være en kommersiell aktør
 • Organisasjon kan ikke jobbe for å fremme politiske eller religiøse formål, dvs der religion eller politikk ikke er skilt fra det humanitære arbeidet
 • Organisasjonens omdømme, gjennomføringsevne og fremtidsutsikter må oppfattes solid
 • Organisasjonen må ikke være i en relasjon som kan medføre interessekonflikt innad i KPMG eller kunder av KPMG. Vi kan f.eks ikke utføre pro bono arbeid for organisasjoner vi allerede er revisor for (jfr revisors uavhengighet)
 • Organisasjonen skal være registrert i Enhetsregisteret (Brønnøysundregisteret)

Krav til prosjekt

 • Prosjektet/oppdraget skal være avgrenset i tid
 • Vi må ha tilgjengelige ressurser med riktig kompetanse
 • Ønsket effekt av prosjektet skal være tydelig definert
 • Prosjektet betraktes å gi nytteverdi/læringseffekt for våre medarbeidere
 • På grunn av lovbestemte krav til revisors uavhengighet kreves det skriftlig godkjenning fra KPMGs Risk Management Partner for at KPMG skal kunne levere revisjons- og attestasjonstjenester vederlagsfritt.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud