close
Share with your friends

FN Global Compact

FN Global Compact

KPMG sluttet seg i 2002 til FN Global Compact som i dag er verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar.

KPMG sluttet seg i 2002 til FN Global Compact.

boy solving a problem on a chalkboard

FN Global Compact (UN Global Compact) baserer seg på prinsipper innen områdene menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon. Tilslutning til FN sambandet betyr at man gjør sitt beste for å drive sin virksomhet i tråd med de ti prinsippene og at man gjennom å være et ansvarlig selskap bidrar til å være en del av løsningen på globaliseringens utfordringer.

I den årlige rapporten "Communication on Progress" beskriver vi hvordan vi i KPMG praktisk arbeider og bidrar til økt gjennomslagskraft for de ti prinsippene.

FN Global Compacts ti prinsipper

Menneskerettigheter

  • Prinsipp nr. 1 - Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og
  • Prinsipp nr. 2 - påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene.

Standarder for arbeidslivet

  • Prinsipp nr. 3 - Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at retten til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis,
  • Prinsipp nr. 4 - sikre at alle former for tvangsarbeid avskaffes,
  • Prinsipp nr. 5 - sikre at barnearbeid reelt avskaffes, og
  • Prinsipp nr. 6 - sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes

Miljø

  • Prinsipp nr. 7 - Bedrifter skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer,
  • Prinsipp nr. 8 - ta initiativ til fremme av økt miljøansvar, og
  • Prinsipp nr. 9 - oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi.

Bekjempelse av korrupsjon

  • Prinsipp nr. 10 - Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud