close
Share with your friends

Etikk og verdier

Etikk og verdier

I KPMG arbeider vi sammen for å levere verdi til våre kunder. Vi tror sterkt på et felles sett av verdier.

I KPMG arbeider vi sammen for å levere verdi til våre kunder.

Mann og barn, liksomtelefon med hermetikkboks

Våre verdier gir oss en felles KPMG identitet. Våre medarbeidere har en offensiv, inkluderende og nysgjerrig holdning, med vilje til nyskaping. Vi er
GenerøseOffensiveInkluderendeNyskapende – vi har en GO IN kultur.

KPMG fremmer et miljø og en kultur som støtter, utfordrer og utvikler våre medarbeidere for at de skal yte sitt beste og levere den service våre kunder forventer og krever av oss. Våre etiske retningslinjer er nedfelt i en global code of conduct. Disse uttrykker forventet etisk atferd og er fundamentert på våre verdier.

Gjennom vår adferd, realiserer vi våre verdier:

 • Vi går foran som gode eksempler
  Alle i KPMG opptrer på en måte som viser hva vi forventer av hverandre og av våre kunder.
 • Vi samarbeider
  Alle arbeider sammen og bringer frem det beste hos hver enkelt for å bygge sterke og verdiskapende relasjoner.
 • Vi respekterer hverandre
  Alle respekterer hver medarbeider for den de er, for deres kunnskap, ferdighet og erfaring samt hvordan de anvender dette individuelt og i team.
 • Vi søker fakta og viser innsikt
  Alle stiller spørsmål ved gitte antagelser, søker fakta og styrker vårt omdømme som en pålitelig og objektiv rådgiver.
 • Vi er åpne og ærlige i vår kommunikasjon
  Alle deler informasjon, skaper forståelse og gir råd på en konstruktiv måte og i krevende situasjoner agerer alle med mot og oppriktighet.
 • Vi er bevisst vårt samfunnsansvar
  Alle opptrer som ansvarlige samfunnsborgere ved å utvide sin kompetanse, erfaring og perspektiver gjennom engasjement og arbeid innen samfunnsansvar og miljøbevissthet.
 • Fremfor alt - vi står for integritet
  Alle er profesjonelle og etterlever våre krav til uavhengighet og agerer med objektivitet, kvalitet og god service.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud