close
Share with your friends
This page uses JavaScript for some features – please enable JavaScript on your browser for the full experience.

Kjønnsfordeling totalt

KPMG AS og KPMG Law

Verdien av pro bono-prosjekter

Accounting, Advisory og Audit

Verdien av pro bono-prosjekter

Law

Verdien av pro bono-prosjekter

Infrastructure

Verdien av pro bono-prosjekter

Verdien av pro bono-prosjekter

Verdien av pro bono-prosjekter

Charge Incubator

Estimert prosjektverdi:
kr 100 000

To prosjekter for Arkitekter uten grenser

Estimert prosjektverdi:
kr 20 000 for del II (allerede gjennomført del I)

To prosjekter for Leger uten grenser

Estimert prosjektverdi:
kr 240 000

Norsk forening for brannskadde

Estimert prosjektverdi:
kr 30 000 pr år

Ups and Downs Hordaland

Estimert prosjektverdi:
kr 15 000 pr år

Reach for Change

Estimert prosjektverdi:
kr 30 000

Nordic Ocean Watch

Estimert prosjektverdi:
kr 50 000

Pro bono-aktiviteter

300000 250000 200000 150000 100000 50000 0
Charge Incubator To prosjekter for Arkitekter uten grenser To prosjekter for Leger uten grenser Norsk forening for brannskadde Ups and Downs Hordaland Reach for Change Nordic Ocean Watch
Charge Incubator To prosjekter for Arkitekter uten grenser To prosjekter for Leger uten grenser Norsk forening for brannskadde Ups and Downs Hordaland Reach for Change Nordic Ocean Watch

Samlet verdi på pro bono-prosjekter:
485 000

Våre globale samarbeidspartnere

Gjennom 2018 har KPMG videre styrket våre globale allianser med utvalgte ideelle organisasjoner.

Enactus

Enactus

KPMG har samarbeidet med Enactus i mer enn 20 år for å hjelpe universitetsstudenter med å utvikle ferdighetene de trenger for å bli samfunnsengasjerte forretningsledere. KPMG-ansatte er stolte av å sitte som medlemmer i 20 Enactus-paneler og støtte veksten av Enactus rundt om i verden. Hvert år kommer tusenvis av studenter sammen på Enactus World Cup for å vise sine ferdigheter og kreativitet i utvikling og design av løsninger som skal bidra til å løse noen av verdens mest kritiske problemer. Mer enn 3500 studenter fra 36 land deltok i verdenscupen i 2018 i San Jose, California, hvor Team Canada vant med Project One Seed, et initiativ utviklet sammen med ledende agronomer i Canada og Zambia for å forbedre Afrikas matsikkerhet. Med næringslivsledere og KPMG-ansatte som veiledere, bidrar Enactus til verdiskapning tuftet på visjonen om en mer rettferdig verden og bærekraftige utviklingsmål.

One Young World

One Young World

One Young World (OYW) er en global plattform for unge som utvikler dem til å bli ansvarlige og målbevisste forretningsledere. I 2018 tok KPMG en delegasjon på 63 personer med til OYW i Haag. KPMGs delegater kom sammen med nesten 2000 andre unge ledere fra 196 land for å diskutere og skissere positive, praktiske løsninger for de mest kritiske problemene verden står overfor i dag. OYW har blitt hyllet som en “Junior Davos” for unge fremtidige ledere.

KPMG som tankeleder

KPMG som tankeleder

Bærekraft for oss betyr også at vi skal være tankeledere - et selskap med mennesker som skaper og formidler viktige budskap og innhold som inspirerer og hjelper virksomheter med å styrke sitt bidrag til bærekraftig utvikling.

I forbindelse med FNs årlige klimakonferanse, COP, kjører KPMG kampanjer med forskjellig tematikk og ulike samarbeidspartnere. KPMG står også bak UN Climate Talks LIVE, et online dashboard som samler og analyserer tweets om konferansen, samtalene og debattene som finner sted der. Målet er blant annet å øke bevisstheten om klimasamtalenes betydning og konsekvenser for virksomheten.

Vi har også samarbeidet med Economist Intelligence Unit om en rapport som anslår investeringsverdien som står i fare på grunn av klimaendringer til USD 4,2 billioner. KPMG International har forpliktet seg til å handle på to områder:

The Carbon Price Communique, som gjør det mulig å fastsette en pris på karbonutslipp som et av hovedelementene i en effektiv og ambisiøs klimapolitikk.

The Statement on Fiduciary Duty og Climate Change Disclosure lagt frem av Climate Standards Disclosure Board, som tar sikte på å bringe klimaendringer inn i vanlige selskaps- og åpenhetsrapporter, slik at opplysningene er tilgjengelig og relevante for investorer.

The Road Ahead

KPMG er anerkjent som en tankeleder når det kommer til åpenhetstrender innen bærekraft. Vår KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting, som publiseres hvert andre år, er allment anerkjent som den mest omfattende globale oversikten over åpenhet og åpenhetstrender knyttet til virksomheters bærekraftsrapportering. Den siste undersøkelsen i 2017 kartla hvordan 5000 bedrifter over hele verden rapporterer, med dypdykk i hvordan de informerer om temaer som klimarelatert økonomisk risiko, resultater og måloppnåelse, menneskerettigheter og FNs bærekraftsmål.

Les mer
Carrots & Sticks

I tillegg er KPMG sammen med GRI, UNEP og Stellenbosch University en del av partnerskapet bak det velkjente Carrots & Sticks forskningsprosjektet. Carrots & Sticks undersøker globale trender innen regulering av bærekraftsrapportering, og anerkjennes som det autoritative syn på regulatoriske trender for bærekraftig åpenhet.

Les mer
How to report on the SDGs

Vi har også analysert ledende praksis innen rapportering på Sustainable Development Goals (SDG). Kartleggingen er en slags guide for virksomheter som er usikre på hvordan de skal rapportere på bærekraftsmål og viser kvalitetskriterier og hvordan god og riktig rapportering kan se ut. Den analyserer også rapporteringen hos verdens 250 største selskaper og hvorvidt disse imøtekommer kriteriene.

Les mer
Addressing human rights in business

Addressing human rights in business - Executive perspectives tar sikte på å hjelpe ledere med å forstå og anvende riktig og tidsaktuell praksis for å identifisere og håndtere menneskerettighetsspørsmål på tvers av funksjoner, verdikjeder og produktporteføljer hos store multinasjonale selskaper.

Les mer

KPMG Norge

Accounting Accounting
Audit Audit
Deal Deal
Management Consulting Management Consulting
Risk Consulting Risk Consulting
Law Law
Infrastructure Infrastructure
1115 ansatte Antall fast ansatte per 26.1.2019
(faglig og administrativt)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 KPMG Norge
Våre kontorer
1 Alta 2 Tromsø 3 Finnsnes 4 Bodø 5 Mo i Rana 6 Sandnessjøen 7 Trondheim 8 Tynset 9 Elverum 10 Oslo 11 Drammen 12 Hamar 13 Skien
14 Vestfold 15 Arendal 16 Kristiansand 17 Stavanger 18 Bryne 19 Haugesund 20 Straume 21 Stord 22 Bergen 23 Knarvik 24 Ålesund 25 Molde