– Jeg brenner for alle mulighetene som ligger her, og selvfølgelig for å vise at bærekraft er lønnsomt, sier Sissel Riise.

Siviløkonomen med dobbel mastergrad har mer enn ti års erfaring fra revisjon og rådgivningsarbeid i KPMG. I sin nye rolle vil hun hjelpe aktører i regionen med å dra kjernevirksomheten i bærekraftig retning.

– Vi forenkler tilnærmingen til bærekraft gjennom å være rett frem, kartlegge risiko, se muligheter og levere gode råd til kundene våre.

– Dette er et raskt voksende forretningsområde der vi som kompetansehus kan vise muskler gjennom god forretningsforståelse og tverrfaglig kompetanse, sier Riise og peker ut tre hovedområder som vil stikke seg ut i bærekraftsammenheng.

Bærekraft fra A til Å


– Vi vet at alle våkne ledere har bærekraft på agendaen. Nå begynner arbeidet med å ta teori og kunnskap over i praktiske og økonomisk bærekraftige løsninger — og det er her vi kommer inn. Og vi kan bistå våre kunder fra kartlegging til strategi og rapportering og revidering

KPMG Pure Sustainability, (Fra medio oktober 2022, KPMG ESG Advisory. Red.adm.) har et av landets sterkeste fagmiljøer innen bærekraft/ESG Vi kan følge kunden fra A til Å på dette arbeidet. Det betyr at vi kan bidra til at rette beslutninger tas fra styrerommet, via ledelse og ut i operativ drift. Vår faglige spisskompetanse på et bredt felt av ESG/bærekraft temaer hjelper kunde å ta strategi ut i praksis., og er ledende på utarbeidelse av strategier, implementering av bærekraftig forretningsstrategi . 

– Her har vi erfaring å trekke på, og ser allerede nå at kunder har positive opplevelser som følge av våre bidrag, både innen retail, oppdrett og industri. 

Mange er bakpå


Riise trekker også frem at mange virksomheter på Vestlandet antakelig får seg en vekker på nyåret.

 – Jeg tror det kommer til å bli et hardkjør fremover. Mange vil nok få følelsen av å være bakpå, spesielt med tanke på alt arbeidet som den nye åpenhetsloven fører med seg. 

Sissel Riis

Åpenhetsloven trer i kraft 1. juli 2022, og gjør at mer enn 8000 norske virksomheter må gjennomføre forskjellige aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter i sine verdikjeder.

– Jeg tror mange ikke har tatt inn over seg hvor krevende dette blir. Og at det gjelder alle virksomheter som oppfyller to av tre følgende kriterier; har flere enn 50 ansatte, omsetter for mer enn 70 millioner eller har balansesum på mer enn 35 millioner. 

I tillegg forventer Riise flere store endringer innen bærekraftrapportering. 

– Så langt har dette vært mer et markedskrav enn et myndighetskrav, men i løpet av de to neste årene kommer den regulatoriske utviklingen til å dra seg kraftig til, med økt omfang og strengere krav til presisjonsnivå som vil stille nye krav til rutiner og systemer for rapportering, sier Riise.

Bærekraftig finans


KPMG Pure Sustainability, (Fra medio oktober 2022, KPMG ESG Advisory. Red.adm.) er også en sterk aktør på fagområdet bærekraftig finans, der aktører innen bank, forsikring og finans opplever et ras av nye regler de må forholde seg til. 

– Vi har spisskompetanse på området, og kan også trekke på ressurser nasjonalt og globalt. Den nye EU-taksonomien er blant de mest krevende områdene å bevege seg i, samtidig som de som ligger i forkant også vil ha et fortrinn. 

Satsningen i region vest er en naturlig forlengelse av KPMGs globale fokus på bærekraft og teknologi, og Riise ser for seg at avdelingen hun leder kommer til å vokse fremover.

– Vi går hardt ut og rekrutterer fortløpende. 

Sissel Riis

Vil du vite hvordan bærekraft kan bidra til lønnsomhet?


Ta kontakt med Sissel på

+47 406 39 277

sissel.riise@kpmg.no