I norske familiebedrifter er den største utfordringen ofte mangel på succession planning — hvordan du planlegger for at verdier og drift skal overføres til neste generasjon, og samtidig ivaretar dagens eiere. I prosessen må du ta stilling til både forretningsmessige, familie- og arverettslige spørsmål. Og for å sikre et godt generasjonsskifte trenger aktørene støtte fra rådgivere som også kan fungere som samtalepartnere.

Dette blir spesielt viktig når diskusjonen på et tidspunkt løftes opp for å inkluderer familiedynamikk, historie, affeksjon og sensitive vurderinger. En komplisert prosess som trenger en stødig ekspertise. Diskret og profesjonell, og samtidig rett frem og tydelig når råd og retning skal gis.

Norske familiebedrifter ønsker å tenke langsiktig — samtidig er det et paradoks at færre enn 1 av 10 har en helhetlig plan for noe av det viktigste som vil skje i en familiebedrift — overføring fra en generasjon til den neste. Dette forsterkes når vi vet at kun 8 prosent* har satt av tid til planlegging , og kun 6 prosent sier at styret har tilstrekkelig kompetanse på kjerneområder som digitalisering, bærekraft og cybersikkerhet.

Noe av det viktigste vi gjør er å sørge for rett kompetanse for veien fremover. KPMG har tung erfaring med alle aspekter av generasjonsskifte i familiebedrifter, fra mindre aksjeselskap til større konsern med internasjonale forgreninger. 

Din familie er unik. Vi tilrettelegger for individuell oppfølging hele veien fra innledende samtaler, til siste dokument er signert. Du får tilgang til KPMGs nettverk av eksperter, både lokalt, nasjonalt og globalt.

 Meld deg på webinar

Webinar: Lær av proffene du også

Er du på eiersiden i en familiebedrift, eller understøtter du slike prosesser som leder i en familiebedrift? Da bør du få med deg samtalen mellom Thor Leegaard, Tom Rasmussen og Ole Jacob Angermo.