Equality Check kan arbeidstakere anonymt legge inn informasjon om hvordan de oppfatter arbeidsgiveren når det kommer til likestilling. KPMG inngikk et samarbeid med plattformen tidligere i år og de var et naturlig valg da vi skulle gi våre interns et prosjekt de alle skulle jobbe på sammen.

– Ved å jobbe med Eqaulity Check fikk internene våre brukt ferdighetene sine i en setting som er tett på det de vil møte dersom de skulle velge å starte karrieren sin hos oss, forteller Rebecca Holth Clasen, som hadde ansvaret for internopplegget.

Alle internene som jobbet med Equality Check kommer fra  KPMGs Advisory-avdeling, og de var svært fornøyde med prosjektet.

–  Arbeidet med Equality Check ser jeg på som et av høydepunktene med internshipet i KPMG. Først og fremst er Equality Check, og arbeidet de gjør, utrolig kult og ikke minst viktig. Det var derfor ekstra gøy å kunne bidra til å utvikle plattformen videre, forteller Hans Oscar Morstad.

Internkollega Lars Hegg Gundersen er enig.

–  Å jobbe på prosjekt for Equality Check var sommerens beste læring i teamarbeid, møtevirksomhet og presentasjonsteknikk. I løpet av to intensive uker gikk vi fra å brainstorme ideer til å presentere en løsning vi var godt fornøyd med. Det kuleste med prosjektet var friheten vi fikk til å scope prosjektet etter det vi selv syntes var mest interessant, sier han.

Løsningen de syv internsene landet på var å bruke NLP. Det er en type teknologi som brukes til å analysere tekst og tale, og den brukes i løsninger som Alexa og Siri. Ved å bruke denne teknologien kan Equality Check raskt analysere innleggene som postes på plattformen og bruke den til å få enda mer ut av dataene de sitter på. For eksempel kan NLP raskt slå fast om en kommentar er positiv eller negativ.

Og Marie Louise Sunde Co-founder og CEO i Equality Check er svært godt fornøyd med resultatet.

–  Vi er veldig glade for å ha vært på KPMGs sommerintern-prosjekt, og er superimponert over nivået på internene og gjennomføringen av prosjektet. I løpet av kun to uker har internene raskt kartlagt feltet og hva som er interessant for oss som selskap, og de har kommet opp med spennende og konkrete løsninger innenfor bruk av AI og NLP på produktet. Dette er noe vi kommer til å ta med videre i vår produktutvikling, sier hun fornøyd.