Etter hvert som Norge og resten av verden tar inn over seg budskapet fra FNs klimapanel, vil presset om å nå nullutslippsmålene bli større enn noen gang. Fornybar energi vil være en essensiell del av løsningen. Den nye EU-taksonomien vil bidra til å flytte kapital, og samtidig vil selskaper og myndigheter over hele verden øke sine investeringer i fornybar energi og dekarbonisering av elektrisitet. Dette gir betydelige utfordringer — og enorme muligheter.

KPMG har et sterkt globalt nettverk innen fornybar energi. Vi har spisskompetanse på alt fra regulatoriske spørsmål og politiske beslutninger, til kraftkjøpskontrakter og strategiske investeringer. Vårt internasjonale nettverk oppdateres kontinuerlig, og vi bidrar aktivt til å hjelpe bedrifter med å lykkes med det grønne skiftet.