Arne Martin Øyslebø valgte å studere revisjon fordi han ville han ha en jobb som passet med jaktsesongen. Nå skal han lede KPMGs Management for Hire-initiativ på Sørlandet.

– Vi har veldig mange flinke folk her hos KPMG på Sørlandet. Folk som kan både revisjon, jus og konsulentvirksomhet, forteller Arne Martin.

Disse folkene, pluss seg selv, skal han nå, som ansvarlig for Management for Hire på Sørlandet, leie ut til bedrifter som trenger ekstra kompetanse i en tidsbegrenset periode. 

– Det kan være bedrifter som er i en vekstfase og derfor trenger ekstra ressurser, det kan være akutte behov i forbindelse med for eksempel sykemelding eller det kan være det kan være behov for ekstra kompetanse i forbindelse med prosjekter og prosesser i bedriften. Her kan vi hjelpe, forklarer han. 

Arne Martin Øyslebø

" Jeg er veldig glad i gå på jakt, og som kjent er det hovedsakelig om høsten det er jaktsesong. Revisjon passet derfor perfekt. Der er det travelt på våren og man har mange frister man må møte før sommeren, mens det om høsten normalt er roligere.. ”


Optimisme

Arne Martin kommer fra Grimstad og har tidligere jobbet i EY og i rederinæringen. Han begynte i KPMG rett før sommeren, og forteller at det skjer mye spennende i næringslivet på Sørlandet for tiden.

– Etter noen år med noe nedgang, særlig innenfor oljeservicenæringen som har vært sentral her i regionen de siste 20 årene, er det igjen mye spennende som skjer i næringslivet her på Sørlandet. Blant annet har den varslede byggingen av Morrow batterifabrikk i Eyde Energipark i Arendal skapt ny giv og optimisme.  

Dette regner man med vil kunne skape minst 2000 nye arbeidsplasser, og det vil helt klart gi store, positive økonomiske ringvirkninger for hele regionen.  I tillegg er det flere andre spennende planer for landsdelen, særlig innenfor fornybar energi.

Etter en lang sommer gleder han seg nå til å komme skikkelig i gang.

– Det er ikke så store forhold her på Sørlandet, så jeg kjenner flere av kollegene mine fra før. Det er flinke folk, som har ambisjoner både på vegne av KPMG og landsdelen, så gleder meg til å se hva vi kan få til sammen, forteller grimstadmannen.

– Vi er veldig glade for å få Arne Martin om bord. Han er sterk faglig, og kjenner dessuten landsdelen veldig godt. Han kommer til å bli en viktig resurs når vi nå går inn i en travel høst, forteller leder for KPMG på Sørlandet, Gunn Marit Schjetne.

Gunn Marit

Jakt

Arne Martin er utdannet revisor, men det var ikke nødvendigvis en brennende interesse for tall og regnskap som gjorde at det var revisjonsstudiet på Universitetet i Agder som ble førstevalget.

- Hele livet har jeg vært veldig glad i gå på jakt, og som kjent er det hovedsakelig om høsten det er jaktsesong. Revisjon passet derfor perfekt. Der er det travelt på våren og man har mange frister man må møte før sommeren, mens det om høsten normalt er roligere. Jeg var jo selvfølgelig interessert i faget også, men det er nok ikke til å stikke under en stol at akkurat det med jakta hadde mye å si for valg av utdanning, ler han.

Likevel er det ikke bare jakt som står i fokus i denne høsten for Arne Martin.

- Jeg gleder meg til å bruke tiden fremover til å for alvor få satt Management for Hire-initiativet vårt her på Sørlandet på kartet, avslutter han.