– Dette blir både krevende og samtidig veldig spennende! Jeg får bare hoppe i det, sier Kia Klavenes.

I høst går hun inn i rollen som Chief of Staff i opprettelsen av TNFD, Task Force for Nature-related Financial Disclosures

– Dette blir en slags tvilling til TCFD, som har tatt for seg klimadelen. I TNFD skal vi ha fullt fokus på biologisk mangfold, og den finansielle risikoen knyttet til dette. 

Nytt rammeverk

Den nye organisasjonen TNFD får ansvaret for å lage et nytt rammeverk som finansinstitusjoner og virksomheter etter hvert skal rapportere på og handle i tråd med.

– Formålet til TNFD er å skape mer gjennomsiktighet og dermed bidra til å kanalisere finansielle strømninger bort fra investeringer som bryter ned naturen, og over i en retning der investeringer ikke lager et negativt avtrykk i naturen.

– Dette handler altså ikke om klima, men om å ta vare på det biologiske mangfoldet, og få selskaper til å hensynta bærekraftig bruk av naturens økosystemer i deres forretningsvirksomhet, forklarer Klavenes.

Det nye rammeverket er under utvikling internasjonalt og skal etter planen lanseres i 2023. Det er UNDP, UNEP FI, WWF og Global Canopy som er initiativtagere. 

Kia Klavenes

– Dette vil påvirke investeringer i landbruk, havbruk, kort sagt alle som henter noe ut fra naturen eller har en direkte påvirkning på naturen enten gjennom egen drift og produksjon eller indirekte gjennom sine verdikjeder. Vi skal sørge for at de får et rammeverket som ikke bidrar til å utarme naturen. 

Internasjonal prestisje

En av Kias første oppgaver blir å jobbe sammen med et støttende «transition-team» for å hente inn ressurspersoner med riktig kompetanse. Disse skal utgjøre et sekretariat som skal bygge organisasjonene som i sin tur skal drive arbeidet videre.

– Dette er definitivt et prestisjefylt oppdrag, og tildelingen viser at KPMG ligger i forkant på dette området.

Allerede før jul skal organisasjonen ha på plass en administrasjon på rundt 7 personer med en administrerende direktør i spissen. Utviklingen av TNFD rammeverket skal gjøres av 30 toneangivende og internasjonale medlemmer som sammen med sekretariatet og fagmiljøer på biologisk mangfold og natur kapital skal utvikle og pilotere rammeverket frem mot endelig lansering i 2023.

Medlemmene består av finansinstitusjoner, representasjoner fra selskaper som er avhengige av økosystemtjenester, i tillegg til fremoverlente bærekraftsmiljøer. 

– Vi jobber nå frem imot en medlemslansering i oktober og presentasjoner av TNFD på COP15 og COP26 nå i høst. KPMG i Australia har vært delaktig i TNDF helt siden forarbeidet begynte i i juli 2020, og vi håper selvfølgelig at KPMG med vårt episenter for biologisk mangfold i Australia i spissen, blir med videre i medlemsnettverket.

Setter Norge på kartet

Klavenes har bred internasjonal erfaring, og har gjennomført flere vellykkede operasjoner for å få bedrifter til å inkludere bærekraftsperspektiver i sin forretningsstrategi.

– For min egen del blir dette en viktig fortsettelse av min personlige utvikling innen strategiarbeid, samtidig er dette en super anledning til å posisjonere det norske KPMG-kontoret og synliggjøre vår kompetanse på området.

Kompetanse på naturmangfoldsrelatert risiko og muligheter vil ifølge Klavenes bli svært etterspurt i nær fremtid.

– Dette er det neste store faget vi trenger å være top notch på, for alle finansinstitusjoner kommer til å trenge noen som er gode på naturbasert risiko. Når jeg snakker med virksomheter og finansinstitusjoner i USA, Singapore og Brasil, er naturmangfold allerede et prioritert bærekraftsområde og en tematikk som de er opptatt av.

De internasjonale organisasjonene jeg samarbeider har allerede fått med seg at  Oljefondet i forrige uke publiserte sitt forventningsdokument om biologisk mangfold og økosystemer, og det synes jeg er et eksempel til etterfølgelse. 

– Jeg skal sørge for å få action behind the words — og å omsette strategi til praksis. I tillegg skal vi løfte kompetansen hos våre norske kunder, slik at de er klare til å rapportere om hvordan deres aktiviteter påvirker biologisk mangfold når TNFD rammeverket står klart.