Andreas bringer med seg betydelig kompetanse og erfaring som understøtter vår strategi om å styrke vårt rådgivnings- og forretningsjuridiske miljø generelt, og innen M&A spesielt. Vår klare ambisjon er å tilby våre eksisterende og nye kunder fremtidens løsninger og en helhetlig og tverrfaglig tilnærming, juridisk og økonomisk.  

Andreas kommer fra Kluge Advokatfirma hvor han jobbet som assosiert partner, og før det jobbet han ti år i Advokatfirmaet BAHR. Han har mange års erfaring innenfor M&A Legal, og har jobbet primært med transaksjoner/M&A og generell selskaps- og kontraktsrett, hvor han typisk har bistått kjøpere og selgere, herunder private equity-fond og meglerhus, på tvers av sektorer og bransjer. Andreas har i løpet av de senere årene vært rådgiver i en rekke toneangivende transaksjoner og bidrar med tydelige og løsningsorienterte råd gjennom hele prosessen fra første oppstart mellom partene til vellykket og effektiv gjennomføring, herunder due diligence, avtaleverk og forhandlinger. Han har utstrakt erfaring med løpende selskapsrettslig og kontraktsrettslig rådgivning til nasjonale og internasjonale virksomheter.