Cathrine Bjerke Dalheim blir ny daglig leder i KPMG Law Advokatfirma

Hun blir med det en av få kvinner i Norge i en slik stilling.

Hun blir med det en av få kvinner i Norge i en slik stilling.

Cathrine Bjerke Dalheim hadde for dårlige karakterer til å komme inn på jussen rett fra videregående. Nå tar hun over som daglig leder i KPMG Law Advokatfirma, og blir med det en av få kvinner i Norge i en slik stilling.

– Først må jeg si at jeg gleder meg veldig, og at jeg er svært glad for den tillitten jeg har blitt vist, sier Cathrine, som  begynte i den nye jobben i slutten av forrige måned.

Med det blir hun altså en av relativt få kvinner i Norge som har kommet helt til topps i et stort advokatfirma. Den nyslåtte daglige lederen mener at arbeidsgivere må bli flinkere til å holde på damene.

– Et åpenbart problem er at man har for få kvinnelige partnerne i utgangspunktet. Ettersom en daglig leder, eller managing partner om du vil, nesten alltid rekrutteres fra partnerskapet, vil en mer balansert kjønnssammensetning øke rekrutteringsbasen.  Den kritiske fasen, hvor risikoen for å miste dyktige kvinner er størst, er typisk på fast advokat-nivå, gjerne i fasen med permisjon og småbarnstilværelse. Her må arbeidsgivere, inkludert oss selv, bli flinkere til å tilrettelegge, skape trygghet, og i tett dialog avklare den enkeltes ambisjonsnivå i en krevende livsfase.

– Er det noe kvinner kan gjøre selv?

– Ja, og her har jeg veldig lyst til å komme med noen råd til unge kvinner som har partnerskapsambisjoner.  Søk deg til roller med resultatansvar, tenk kommersielt tidlig i karrieren og fokuser på forretningsutvikling. Vær ekstremt bevisst på hva du bruker tid på og prioriter det som har betydning.

Klosterskole

Bjerke Dalheim hadde basen sin på Hønefoss i oppveksten, men med en far som var yrkesmilitær reiste hun mye rundt.

– Jeg bodde flere steder rundt om i Norge i tillegg til USA og Tyskland. Det har nok formet meg som person og gjort at jeg ganske lett tilpasser meg til nye situasjoner. Jeg tror også det at jeg har måttet begynne på scratch flere ganger i livet har gjort at jeg forhåpentligvis oppleves som åpen og inkluderende, forteller hun.

Mens hun  bodde i Tyskland gikk Cathrine på det hun selv beskriver som en « veldig streng klosterskole».

– På skolen i Tyskland var det streng disiplin, og hvis hvis du fikk tre anmerkninger ble du permanent utvist fra skolen. Jeg fikk en da jeg ble fersket med å sende lapp i timen. Det ble derfor et skikkelig kultursjokk å begynne på ungdomsskole hjemme i Norge. Jeg syntes alt bare var kaos i klasserommet, ler hun.

Cathrine Bjerke Dalheim

Drømmearbeidsplass

Da tiden kom for å søke jobb var Bjerke Dalheim innom Hydro før hun kom til KPMG.

– For meg var KPMG drømmejobben, forteller hun.

– For det første var jeg på jakt etter et internasjonalt arbeidsmiljø med et høyt faglig nivå, og KPMG hang skikkelig høyt. Selv om det sto i annonsen at tre års erfaring var et minimum, ble jeg likevel innkalt  til intervju med bare ni måneder arbeidserfaring på CV’n. Jeg fikk jeg et veldig godt inntrykk av dem jeg møtte på intervju og i valget mellom to tilbud, var KPMG et lett valg for meg. For meg er det til syvende og sist menneskene som gjør KPMG til et så fint sted å være. Vi har et helt spesielt sosialt miljø. I tillegg til gode utviklingsmuligheter er de jeg jobber sammen med i det daglige som er den viktigste grunnen til at jeg har vært her i over 20 år, legger hun til.

I sin nye rolle håper Cathrine å bygge videre på det arbeidet som forgjengeren Per Ivar Skinstad har lagt ned.

– Han har rett og slett gjort en kjempejobb, og jeg har store sko å fylle. Samtidig trigges jeg av at vi kan bli enda bedre.  Særlig innenfor det forretningsjuridiske har vi et stort potensiale for vekst. Jeg er også veldig spent på å se hva vi kan få til sammen med våre kolleger i Advisory.

Med solid CV og ny toppjobb kan KPMGs nye advokatsjef virke som hun alltid har fått det til. Det er imidlertid ikke tilfelle.

– Jeg hadde for eksempel ikke gode nok karakterer til å komme inn på jussen etter videregående og tok derfor førsteavdeling som privatist. Et par ordentlig mislykkede jobbintervjuer hadde jeg også, avslutter hun.