– Du er rett og slett nødt til å rigge deg for rask omstilling, for nå går toget, sier Kia Klavenes.

Kia er ekspert i bærekraftig strategi- og forretningsutvikling og har jobbet for flere av de mest toneangivende private og offentlig eide virksomhetene i Norden. I dag leder hun KPMGS arbeid på området. 

I en fagartikkel som publiseres i den anerkjente tidsskriftet Praktisk økonomi & finans, gir Kia Klavens innsikt i hvordan hun og KPMGs bærekraftsteam jobber for å integrere bærekraft i toppledelsens forretningsstrategi.

– En virksomhet ønsker konkrete og målbare resultater er nødt til å tenke strategisk og helhetlig.

Dette krever innsikt, kompetanse og riktige investeringer — noe det ofte er mangel på i ledergrupper og styrer, forklarer Kia.

– Og nettopp derfor må selve integreringen av bærekraft i forretningsstrategien bli en del av toppledernes agenda.

Kia trekker frem samarbeidet med laksegiganten Bremnes Seashore som et spesielt imponerende eksempel på en virksomhet som har lykkes i integreringsarbeidet.

– De har jobbet helhetlig over lang tid og jobber kontinuerlig for en mer bærekraftig sjømatproduksjon, med hel-elektrifisering og kvalitet i alle ledd.

Kia Klavenes

Kia Klavenes 

Webinar: Slik integrerer du bærekraft i strategiarbeidet

17. juni holder Kia Klavenes og KPMGs bærekraftsteam et webinar om integrering av bærekraft i strategiarbeidet. 

Til webinaret 17. juni har Kia invitert Laila Knarvik, innovasjonssjef og tredjegenerasjonseier i Bremnes Seashore, til å dele sine erfaringer fra sin bærekraftsreise.

Bremnes Seashore er mest kjent som en kvalitetspionerer innen lakseoppdrett, og står blant annet bak den kjente merkevaren «SALMA».

I fjor åpnet Erna Solberg deres (og verdens) første hel-elektriske oppdrettsanlegg på Loddetå i Vestland, og siden har Bremnes klart å elektrifisere nesten alle sine lokasjoner til havs.

– Laila og Bremnes har gjennom flere år jobbet med å iverksette mål og tiltak bak sine bærekraftsambisjoner, og jeg gleder meg til å snakke oss gjennom de forskjellige etappene de har vært gjennom, og høre Laila Knarviks tanker — både som eier og innovasjonssjef, sier Kia.