– Dette er spennende for alle som opererer i skjæringspunktet mellom finans og bærekraft, sier Matthew Smith.

Matthew leder KPMGS satsning på Sustainable Finance, og har tung erfaring fra arbeid med ESG og investeringer.

– Det som skjer nå er at vi begynner å se hva effekten av taksonomien vil bli, og hvor det er mulig å hente gevinst. Taksonomien er jo selve navet i EUs plan for bærekraftig finans og får sin styrke gjennom at den blir integrert i nye lovgivning på en rekke områder.

I en omfattende fagartikkel som publiseres i den anerkjente tidsskriftet Praktisk økonomi & finans, gir Matthew Smith en dyptpløyende gjennomgang av den nye EU-taksonomien.

Her forklarer Matthew hvilke aktører som blir påvirket, hvordan det nye regelverket nå implementeres her i Norge, og hvordan man skal forstå klassifiseringssystemet i sin rettmessige kontekst.

Denne reguleringen tar mål av seg til å endre måten finansmarkedene opererer på, og samtidig sørge for at tilstrekkelige midler kanaliseres inn i økonomiske aktiviteter som defineres som bærekraftige — og i dette skjæringspunktet oppstår også mulighetene for verdiskapning.

– Det er spesielt fire områder der jeg tror effekten av den nye EU-taksonomien vil skape store muligheter.

1) Kvalitetssikret klassifisering

Det er mange meninger om EU-taksonomien, men tilfeldig er det ikke. En teknisk ekspertgruppe har utviklet taksonomien over flere år, og kriteriene har stor troverdighet i markedet. Dette betyr at investorer som er opptatt av bærekraft nå vil få bedre informasjon og lettere kunne ta bærekraftige valg. Fond og finanstjenester rettet mot aktiviteter som er definert som bærekraftige i taksonomien vil oppleve større etterspørsel

2)  Investeringsstrategiene blir tydeligere

Når en rekke økonomiske aktiviteter nå blir definert som bærekraftige, vil det være enklere å ta strategiske valg på hvor man ønsker å være eksponert, og hvor man skal investere for å oppnå størst positiv påvirkning.

3) Standardheving på finansielle produkter

EU taksonomien får følger for hva som anses som grønne fond, grønne lån og grønne forsikringer. Finansaktørene som forstår hvordan de kan benytte regelverket for å designe nye finansielle produkter vil ha en klar fordel i markedet

4) Bedre kommunikasjon

EU taksonomien er først og fremst et felles språk for det grønne skiftet. Den er tydelig på hva som må til for å oppnå en grønn økonomi. Det at man nå har et felles språk gjør det enklere å kommunisere med kunder, porteføljeselskaper og omverdenen. Klar kommunikasjon rundt hvordan taksonomien brukes skaper både engasjement, økt interesse for produkter, og bedre omdømme.

Skap verdi med EUs taksonomi

Onsdag 2. juni holder Matthew og KPMGs bærekraftsteam et webinar om mulighetene for verdiskapning med den nye EU-taksonomien. 

I webinaret går Matthew dypere inn i de fire punktene nevnt i denne artikkelen, og vil levere matnyttige analyser for å sikre deg god forståelse av EUs 10 punkts plan for bærekraftige økonomiske aktiviteter.

– Det kommer til å bli et voldsomt tempo på dette fremover, så her gjelder det å være godt forberedt og tidlig etablere gode kanaler med de skarpskodde kompetansemiljøene, slik som oss Sustainable Finance her i KPMG.

– Vi har stålkontroll.

Webinar

Matthew Smith og Monica Mee fra KPMG holder webinaret "Skap verdi med EUs taxonomi" 2.juni. 

 

Vil du vite mer om mulighetene som ligger i taksonomien?

Matthew Smith

Ta direkte kontakt med KPMGs ekspert Matthew Smith

Matthew Smith

Director

Tlf: +47 915 79 932

Mail: matthew.smith@kpmg.no