– Dette er jo paradoksalt, samtidig har sektoren samlet sett et enormt potensial, forklarer bærekraftsekspert Henrik Skaug Sætra. 

Sætra har doktorgrad i statsvitenskap, forsker på forholdet mellom mennesker og teknologi, og er en sentral del av bærekraftsmiljøet i KPMG.  

– Vi jobber med å kartlegge bærekraft i UH-sektoren, og ser at det er stort spenn i feltet. Noen foregangsinstitusjoner har kommet langt, mens mange andre har langt igjen. Vi vet for eksempel at fire av ti universiteter har ikke oversikt over egne utslipp, sier Sætra. 

I kartleggingen kommer det frem at institusjonene som scorer høyt i all hovedsak har tatt steget videre fra festtaler til å faktisk integrere bærekraft i virksomhetene. 

– Slik har de funnet eller skapt seg nisjer og komparative fortrinn. 

Kartleggingen viser at de store institusjonene er fremst på feltet, og Sætre er tydelig på at det er svært viktig at mindre universiteter og høgskoler i større grad kommer på banen og integrerer bærekraft i kjernen av sin virksomhet.  

– Ikke fordi de må, men fordi det er slik man kommer til å lykkes som institusjon frem mot år 2030. 

Bli med på webinar

Fredag 4. juni holder Henrik Skaug Sætra webinaret «Jakten på bærekraft i universitets- og høgskolesektoren».  

– Jeg er veldig glad for å ha med OsloMets Per Martin Norheim-Martinsen som gjest i dette webinaret.  

Norheim-Martinsen er bærekraftsansvarlig på OsloMets, og sammen skal de diskutere sentrale utviklingstrekk på feltet.  

– Vi skal blant annet snakke om hvorfor bærekraft aktuelt for universiteter og høyskoler, og vi skal identifisere hvilke drivere som fører til den økte oppmerksomheten på bærekraft for denne sektoren. 

Webinaret passer for både ledere, studenter og alle som har interesse for hvordan bærekraft er relevant for forskning og utdanning. 

Webinar

Per Martin Norheim-Martinsen  og  Henrik Skaug Sætra 

– Vi skal også innom hvilke føringer som kommer fra departementet, og se på de forskjellige tilnærmingene til bærekraft som er der ute. 

– Og ikke minst skal vi diskutere hvordan fremtiden for sektoren ser ut — for utdanning, forskning og innovasjon er helt avgjørende for at bærekraftsmålene skal nås.