– Det er spesielt toppledelsen og CEO som kommer til å spille en viktig rolle her, sier Kia Klavenes

– I hvert fall hos de som lykkes.

Kia er ekspert i bærekraftig strategi- og forretningsutvikling og har jobbet for flere av de mest toneangivende private og offentlig eide virksomhetene i Norden. I dag leder hun KPMGS arbeid på området.

I en nylig publisert artikkel i det økonomiske fagtidskriftet Praktisk økonomi og finans skriver Klavenes at integrering av bærekraft i strategiprosessen vil bli en forutsetning for lønnsom drift.

– Vi ser økende interesse for ESG, både hos investorer, private fond og formuesforvaltere. I tillegg opplever selskaper økte krav og forventninger fra utenlandske investormiljøer. 

De som håndterer endringene på en god måte og i tillegg klarer å tilpasse forretningsmodellen for å bidra til å løse bærekraftsutfordringer får nå en slags premie når selskapet verdivurderes. 

Kia Klavenes

– Dette viser i klartekst at bærekraftsarbeidet bidrar til økt konkurransekraft, forklarer Klavenes.

I artikkelen trekker bærekraftseksperten frem åtte egenskaper hun mener blir fremtidens viktigste topplederegenskaper.

– Et samspill mellom disse vil være avgjørende for om bedriften vil lykkes i arbeidet, sier Klavenes. 

 

Rollemodellen

– Jeg mener det er viktig at lederen opptrer som en rollemodell innad i bedriften, og at topplededelsen har et reelt ønske om å utvikle virksomheten videre i bærekraftig retning. Uten dette på plass blir det bare grønnvask, sier Klavenes.

 

Forståelsen

– En fremtidens lederen bør selvsagt ha god forståelse for hva bærekraftarbeidet faktisk innebærer, og hvordan omsette arbeidet i praksis. Kort sagt er dette evnen til å ta det «fra preik til praksisk» som vi pleier å si.

 

Tro og skape

– Fremtidens topplederen må også ha evner å se fremover og tro på at det er mulig å skape skape nye løsninger som ikke finnes i dag.

 

Sette agendaen

– Toppledelsen er pukka nøtt til å sette bærekraft som fast agendapunkt på konsernledermøter og styremøter.

 

Være fasilitatoren

– De fleste vil nok også forvente at toppledelsen vil fasilitere for engasjement og involvering internt, samt være ydmyk for at endring tar tid.

 

Skape samarbeid

– Det er viktig at toppledere forstår viktigheten av samarbeid med nøkkelinteressenter for å få til de nødvendige endringene i verdikjeden.

 

Sett målbare mål

– Forstå effekten av å sette enkle og målbare bærekraftsmål som støtter forretningsmål.

 

Risikoforståelsen

– Fremtidens toppledere bør også ha en god forståelse for hvordan risiko og fremtidige muligheter vil påvirke egen virksomhet.

Egenskaper hos fremtidens ledere

– Å endre den eksisterende forretningsmodellen og kulturen er ingen enkel oppgave, derfor blir det ekstra viktig at ledelsen behersker alle disse egenskapene, og gjerne enda flere forklarer Klavenes.

Bli med på webinar

Bli med på webinar

Webinar om fremtidens lederegenskaper

11. juni holder Kia og KPMGs bærekraftsteam et webinar om egenskaper hos fremtidens toppledere.  I tillegg har vi invitert Jernia-direktør Espen Karlsen til å fortelle om sine erfaringer fra Jernia sin bærekraftsreise.

Vil du vite mer? Ta direkte kontakt med KPMGs ekspert Kia Klavenes:

E-post: kia.klavenes@kpmg.no 
Telefon: +47 9702 6850 
LinkedIn

Kia og Espen
Bli med på webinar