Covid 19 fortsetter å påvirke oss som medarbeidere, kollegaer og ledere. Mye har blitt bra, og kanskje bedre enn vi trodde – mens andre ting har blitt vanskeligere når de fleste av oss sitter på hjemmekontor.

Mye har vært sagt og skrevet om det nye arbeidslivet og hva vi kan forvente oss når koronaen er over Jeg tenker at virksomhetene som tar grep om medarbeideropplevelsen vil stå best rustet i kampen om talentene fremover.

Skreddersydd opplevelse

La oss, for enkelthets skyld, si at medarbeideropplevelsen er summen av alle inntrykk, fordeler og faglige utfordringer du får av å jobbe et sted. Med tankegods fra design thinking og kundeopplevelse er det mulig å designe, skreddersy og levere en medarbeideropplevelse som er i tråd med forventninger dine viktige nåværende og fremtidige medarbeidere har til deg som arbeidsgiver.

Et produkts attributter og følelsen du får når du kjøper og bruker produktet er viktig for om du vil investere i noe nytt.  Like viktig er det at bilen, skiutstyret eller ferien leverer det som ble lovet, eller helst litt mer. 

Leverer du?

Å velge ny arbeidsgiver kan på mange måter sammenlignes med en stor kjøpsbeslutning. En potensiell arbeidsgiver lover en viss kultur, spennende arbeidsoppgaver, et visst lederskap og en kompensasjonspakke som er satt sammen for å tiltrekke rett type medarbeidere – i beste fall.

Uansett om verdiforslaget er vel gjennomarbeidet eller et standard, lite unikt løfte, vil sannheten før eller senere komme fram. Klarer du som arbeidsgiver å levere det du har lovet? Hvilken opplevelse venter en medarbeider som starter i din virksomhet?

Prioriter medarbeideropplevelsen

KPMGs årlige globale HR-undersøkelse kom ut i september. Den viste blant annet at de virksomhetene som prioriterer medarbeideropplevelse og kultur er de som kommer best ut på en rekke andre områder også – som engasjement, tillit og større tiltro til fremtiden og til fremtidig attraksjonskraft.

En del virksomheter har kommet langt med å utvikle en ansattopplevelse som er i tråd med forventninger, brand, kultur og strategi.  Det kan handle om alt fra skreddersydd onboarding, eller fokus på gode opplevelser i situasjoner som har verdi for den enkelte medarbeider, slik som fleksibel arbeidstid, oppfølging under foreldrepermisjon, kultur og lederskap som setter vekst og utvikling i høysetet, for å nevne noe.

I mange virksomheter betyr samfunnsoppdraget mye for ledere og medarbeidere, i andre bedrifter det en kultur for å bidra i frivillig arbeid og med engasjement til nytte for nærmiljøet. Arbeidet i seg selv er selvsagt viktig for medarbeideropplevelsen, men det er også «alt det andre» som omgir arbeidet. Hvordan blir du behandlet på jobb når det virkelig betyr noe, er viktig for de aller fleste av oss.

Dette gjør foregangsbedriftene

I KPMGs Future of HR-rapporter beskrives foregangsbedrifter innen HR – såkalte pathfinders – som formålsdrevne med et utenfra og inn-perspektiv på egen virksomhet. De beste leverer tjenester som er av verdi for medarbeidere og bidra til at forretningsmålene nås.

For å få til det bruker foregangsbedriftene HR analytics, automatiserer enkle rutiner og legger vekt på utvikling og læring som møter morgendagens behov – for medarbeiderne og virksomheten.

Når unntakstilstanden inntreffer, denne gang i form av en pandemi, vil en bedrift med gjennomtenkt, toppforankret medarbeideropplevelse evne å ta beslutninger som gjelder folkene i organisasjonen på en rask måte, on-brand. 

Å være tydelig på hva medarbeiderne kan forvente – og forventes å bidra med, gjør håndtering av unntakstilstander så mye enklere. Systematisk arbeid over tid betaler seg.

Vil du vite mer om hvordan du skaper gode medarbeideropplevelser?

Ta kontakt med Line i dag! Line har mer enn 20 års erfaring fra selskaps- og lederkommunikasjon, employer branding og talentutvikling. Line har spesialkompetanse innen strategisk kommunikasjon og har jobbet med prosjekter og prosesser der kommunikasjon har vært avgjørende for å sikre forståelse, engasjement og implementering. Hun har bred internasjonal arbeidserfaring. I KPMG hjelper Line ledere med å lykkes med endring, strategiutvikling, digital læring, kommunikasjon og ansattopplevelse.