Fremtidens arbeidsplass er her allerede

Vi snakker hele tiden om de endringene som kommer med teknologiens muligheter, et mulighetsrom som startet allerede da IBM lanserte den første personlige datamaskinen (PCen) 12. august 1981, og senere da teknologien skjøt fart da internettet som vi kjenner det i dag ble «allemannseie» på 90-tallet.

Våre arbeidsplasser har siden da vært en «fremtidens arbeidsplass». Det er en intensjon at innføring av teknologi skal gjøre oss mer produktive, effektive, lønnsomme og konkurransedyktige. Det er blant annet statens intensjon når de kutter det offentliges budsjettpost årlig med fem prosent. Vi er nødt til å henge med, skynde oss å endre og tilpasse oss, skynde oss med transformasjonen. Vi må hoppe på toget før det er for sent. For noen oppleves dette som skremselspropaganda, og for andre har det vært en realitet – at det er blitt for sent.

Dette innebærer at vi må kontinuerlig være i endring til det bedre og vi søker endringer som skaper bærekraftige virkninger. Noe som gir virksomheten «varig» verdi, som har muligheter for skalering og som gir et godt omdømme. 

Mennesket i sentrum

Teknologi alene skaper ikke «varig» verdi eller et godt omdømme. Teknologi alene øker heller ikke produktivitet, effektivitet eller konkurranseevnen. Det er det virksomhetens ansatte som må sørge for. Således er det avgjørende hvordan du som toppleder forvalter virksomhetens viktigste ressurs; folka dine. Hva slags type arbeidsplass ønsker du å ha? Forretningsmål og strategi peker ofte i den retningen som du har valgt å gå, og verdiene dere har sier mye om hvordan dere har tenkt å gå i den retningen.

En endring skjer oftest når det oppleves som et press. Dere oppdager at dere ikke klarer å ta unna antall henvendelser raskt nok, eller når de manuelle prosessene for drift som har fungert godt i alle år plutselig blir et pengesluk. Det oppleves som at skipet blir lastet for tungt, eller at det er hull i skroget. I verste fall oppleves det som kaotisk og uten kontroll.

Robot vs man

De endringer som svært mange gjør i dag er endringer som automatisering og innføring av roboter og sensorer, implementering av nye it-systemer for saksbehandling, økonomi, et nytt CRM, eller at arbeidsplassen innfører Sharepoint og Teams. 

De langt fleste teknologi- og endringsprosjekter har mennesket i sentrum av disse prosjektene. Vi er så opptatt av it-systemets funksjoner og egenskaper at vi glemmer at det skjer lite endringer med nye løsninger om vi ikke har folka med oss. Digitalisering fører til at vi må jobbe på nye måter. Det vil for eksempel si at dersom arbeidsoppgavene var å kontrollerte om søknader eller innsendinger var gjort rett, er disse arbeidsoppgavene nå automatisert slik at den ansatte nå kan fokusere på å ivareta relasjoner og ta en telefon for å prate med kunden eller den søkeren som roboten har valgt ut. Det har gått fra saksbehandling til kundebehandling. Dette krever omstilling, ny kunnskap og at man blir gitt muligheten til å tilegne seg de egenskapene som skal til for å gjøre «den samme jobben» på en ny måte.

Uansett hvilke endringer du setter i gang i din virksomhet så har du en forventing og et mål for det prosjektet som skal sørge for at endringen blir gjennomført og trer i kraft. Når prosjektet er avsluttet og it-løsningen er implementert har du muligens følgende gevinster definert:

  • et ønske om at innføringen av it-løsningen skal gjøre deg i stand til å treffe bedre beslutninger enn før, og det har du tenkt å måle ved å….
  • at enkelte prosesser blir raskere å gjennomføre og dermed kan du bruke mer tid på andre viktige ting, og det har du tenkt å måle ved å….. 
  • at kundene dine får en bedre kundeopplevelse, og det har du tenkt å måle på følgende måte….
  • at ansatte skal bruke mindre tid på å registrere ønsket data inn i et system, og at de skal taste inn data med bedre kvaltitet enn før. Data du trenger for å få kontroll, og denne kontrollen har du tenkt å måle ved å….

Våre forventninger til hva en fremtidig arbeidsplass innebærer endrer seg raskt. Og i løpet av det siste året har forventningene hoppet over på hurtigsporet for lyntog. Dette er omstilling. Hvordan håndterer dere omstilling hos dere? Får dere folka med dere? Oppnår dere de gevinstene dere så for dere at dere skulle få?

Lyst til å høre mer om dette?

Ta gjerne kontakt med Anita Jenbergsen

E-post: anita.jenbergsen@kpmg.no

Telefon: +47 971 43 361
 

Bli bedre kjent med Anita

 

Anita Jenbergsen