Tor Henning Rustan Knudsen kommer fra stillingen som Specialist Counsel i Wikborg Rein, og har tidligere arbeidserfaring fra blant annet Riksadvokaten, PwC, Statsadvokaten i Oslo, Oslo tingrett og Oslo Politidistrikt. Knudsen har møterett for Høyesterett og betydelig prosedyreerfaring. Han har ført 17 saker for Høyesterett. 

 

– Tor Henning bringer med seg betydelig kompetanse og erfaring som styrker både vårt rådgivnings- og forretningsjuridiske miljø.
Han passer godt inn i vår målsetting om å tilby våre kunder fremtidens løsninger - en helhetlig tilnærming som ivaretar både den regulatoriske rådgivningen og de tekniske løsningene, sier nestleder i KPMG Law Cathrine Bjerke Dalheim og leder av Risk Consulting i KPMG Jan Erik Gran Olsen.

Tor Henning Knudsen

Tor Henning vil ha en viktig rolle innen gransking og compliance, samt ha et særskilt ansvar for utviklingen av Legal & Advisory hvor KPMG leverer juridiske tjenester sammen med operativ rådgivning og teknologi. Dette tjenesteområdet omfatter blant annet arbeidsrett, strafferett, antikorrupsjon, hvitvasking, personvern, menneskerettigheter, kontrakt og anskaffelser, IT og ESG (environmental, social og governance).

Med Tor Henning på laget vil KPMG kunne tilby et enda mer integrert rådgivnings- og juridisk miljø og solide  totalløsninger for våre kunder.