Rekordhøy børsaktivitet – nye eiere og tilpasset regelverk

Vi belyser noen av årsakene til den rekordhøye noteringsaktiviteten i aksjemarkedet og gjennomgår viktige harmoniseringsendringer i børsregelverket.

Rekordhøy børsaktivitet – nye eiere og tilpasset regelverk.

Oslo Børs

I denne artikkelen gir vi en oversikt over den rekordhøye noteringsaktiviteten i aksjemarkedet i 2020, og vi belyser noen av årsakene til den sterke veksten og betydningen dette vil få for norsk næringsliv fremover. Dette er interessant av flere grunner. Den sterke tilveksten av nye selskaper på Børsens markedsplasser har også fortsatt inn i 2021.

Vi gjennomgår videre de vesentligste endringene i børsregelverket for utstederne på Oslo Børs sine tre markedsplasser for aksjer.1 Oslo Børs ble kjøpt opp av Euronext i juni 2019, og som en naturlig følge av dette er Børsens regelverk i noen grad harmonisert med Euro­nexts utstederregler, særlig hva gjelder struktur, men også noe innholdsmessig. Regelverksendringene skjedde med virkning fra 30. november 2020.
 

1. Regelverket er tilgjengelig på Børsen sine nettsider.

Artikkelen ble opprinnelig publisert i Magma 1/2021 og er skrevet av Randi Fagervik, leder for Capital Markets & Transactions i KPMG og Eirik Høiby Ausland, direktør for førstehåndsmarkedet ved Oslo Børs. Klikk her for å lese hele artikkelen.