Dette er tredje del av en serie artikler som tar for seg KPMGs Powered-rammeverk, og hvordan vi kan bistå din bedrift med å imøtekomme dagens og fremtidens utfordringer. Tidligere har Powered Enterprise og Powered Finance blitt belyst.

KPMG Powered Enterprise er et rammeverk for forretningstransformasjon som kombinerer dyp bransjekunnskap, global leveringsevne og skyteknologi. Løsningen bruker Microsoft Dynamics 365 for å støtte opp om transformasjonen og endringen i forretningsprosessene.

Supply Chain management spiller en større rolle enn noen gang i å sømløst knytte hele verdikjeden sammen hos en moderne organisasjon. Vi ser et skifte i forsyningskjeden fra å drives av produkter og prosesser til å drives fra et mer kundesentrisk perspektiv.

Powered Supply Chain hjelper dere med å møte utfordringene med kundens behov i fokus, respons til endringer, samtidig som dere maksimerer datadrevet innsikt og effektivitetsgevinster, både nå, og i fremtiden.

Med Powered Supply Chain for D365 Finance & Supply Chain får man:

 • En solid start på Supply Chain transformasjonen
 • Tilgang til ledende praksis, prosesser og Supply Chain service delivery modeller.
 • Redusert back-office implementeringsrisiko og forbedret avkastning (ROI)
 • Real-time kundedrevet produksjon og forsyningskjede
 • Innsikt i kryss-funksjonell data
Powered Enterprise: Modell

Hvordan transformasjon utspiller seg

Target Operating Model – inneholder seks lag som er med på å forme hvordan transformasjon utspiller seg i hver del av deres organisasjon.

Powered Execution Suite – integrert plattform med neste generasjons verktøy og metoder for å levere en funksjonell transformasjon.

Powered Evolution – gir tilgang til spesialiserte ressurser for å drive kontinuerlig evolusjon.

Target Operating model inneholder prekonfigurerte prosesser som støtter hver av disse lagene:

 • Functional process: Inneholder hundrevis av prekonfigurerte prosesser for finans, HR, IT, kundedrift, innkjøp, logistikk, cyber og risiko.
 • People: Opplæring av organisasjonens ansatte i den digitale tildsalderen er en viktig del av å bygge en bærekraftig forsyningskjede.
 • Technology: Strømlinjeforme prosesser ved hjelp av avansert sporing av prediktiv analyse, kognitive beslutningssentre og intelligent automatisering.
 • Performance, insights and data: Inkluderer sporing og oppfølging av KPI-er, ytelsesindikatorer og et stort utvalg av rapporter.
 • Governance: Adresserer risiko involvert i Supply Chain prosessen, samt arbeidsdeling (segregation of duties) og identifisering av policyer.
 • Service delivery model: Adresserer leveringsmodellens overordnede arkitektur, fra i hvilken grad prosesser skal sentraliseres, til et delt servicesenter, centers of excellence og outsourcing av operasjonsmodeller for å optimalisere tjenesteleveransen.
Target operating model

Kontakt oss