Dette er første del av en serie artikler som tar for seg KPMGs Powered-rammeverk, og hvordan vi kan bistå din bedrift med å imøtekomme dagens og fremtidens utfordringer. Se også våre tilhørende artikler som belyser aspektene ved Powered Finance og Powered Supply Chain.

Powered Enterprise er vårt viktigste tjenestetilbud for virksomhetstransformasjon i skyen, som bringer en integrert, markedsledende løsning for å transformere forretningsfunksjoner innenfor blant annet økonomi, innkjøp og logistikk. Powered Enterprise gir en unik kombinasjon av ledende praksis og prosesser og velprøvde teknologiløsninger basert på mange års erfaring fra KPMG-konsulenter verden over. Powered Enterprise er neste generasjons implementeringsrammeverk, som sikrer en strukturert tilnærming til alle faser av et implementeringsløp og som enkelt lar seg tilpasse din bransje og virksomhet.

I KPMG har vi dyptgående ekspertise innen markedsskiftende teknologier og tilbyr rådgivning ved implementering og utvikling av Microsoft Dynamics 365. Som strategisk samarbeidspartner med Microsoft i over 15 år har KPMG bred erfaring fra over 500 store globale transformasjonsprosjekter. Kombinert med Powered Enterprise og sterke faglige rådgivere tilbyr KPMG et bredt spekter av komplementære, verdiøkende og risikoreduserende tjenester som bidrar til å sikre et vellykket leveranseprosjekt.

Modell: Powered Enterprise

2020 har vist at omstilling aldri har vært viktigere, og ikke minst at tid er en essensiell faktor. Et tradisjonelt implementeringsprosjekt består av fem faser, mens KPMGs Powered Enterprise-implementering består av fire effektive faser. Dette vil spare tid for din bedrift, som kan anvendes til videre innovasjon og forbedringer. Med KPMG Powered Enterprise er veien til omstilling raskere, enklere og bedre for din bedrift.

KPMG Powered Enterprise

Kontakt oss