Rett før jul ble det vedtatt en ny kompensasjonsordning for næringslivet. Den nye ordningen gir kompensasjon til næringsdrivende som opplever omsetningsfall på grunn av virusutbruddet i perioden september 2020 til februar 2021. Søknadsportalen åpner først 18. januar, men før søknad kan sendes inn må søknaden være bekreftet av revisor eller autorisert regnskapsfører.

Kompensasjonen dekker en andel av de faste uunngåelige kostnader som har oppstått i perioden.

I dette webinar-opptaket redegjør vi for de nye reglene, vår erfaring fra tidligere ordning, og hva som er viktig å tenke på i forbindelse med søknaden.

Kontakt oss: