Regjeringspartiene og FrP varslet mandag kveld ny kontantstøtteordning for næringslivet som gir kompensasjon til næringsdrivende som opplever omsetningsfall på grunn av virusutbruddet. Krisepakken ble presentert på regjeringens pressekonferanse mandag kveld og samlet krisepakke er utvidet med 4,4 milliarder kroner.

Den nye ordningen minner om kontantstøtteordningen som var gjeldende fra mars til august 2020, men innebærer flere viktige endringer:

 • Den nye ordningen skal forvaltes av Brønnøysundregistrene og det vil opprettes en ny søknadsportal i Altinn.
 • Søknad om kompensasjon må være attestert av revisor eller autorisert regnskapsfører før innsending.
 • Deler av utgiftene for attestasjon kan inkluderes i kostnadene som skal kompenseres.
 • Ordningen beregner omsetningsfall med utgangspunkt i perioder på to måneder, sammenlignet med tilsvarende periode året før. Dette betyr at bedrifter søker samlet for september/oktober, november/desember og januar/februar. Bedrifter som ikke kan vise til omsetning i tilsvarende periode året før vil ikke kunne søke kompensasjon.
 • Kompensasjonsgraden øker for foretak med stort omsetningsfall, fra 60 til 70 prosent, i perioden september/oktober, og fra 70 til 85 prosent i perioden november/desember og fra 70 til 80 prosent i perioden januar/februar 2021. Samtidig øker maksimaltaket fra 50 til 80 millioner kroner.
 • Søknader for periodene i 2020, september/oktober og november/desember, skal sendes i januar 2021.  
 • Til forskjell fra den tidligere kompensasjonsordningen som gjaldt fra mars og ut august 2020, blir det ikke noen sesong- eller vekstfaktor som skal inngå i beregning av tilskudd.

Avhengig av når ny søknadsportal blir etablert innebærer dette et kort tidsvindu for innsending av søknader. Etter planen skal det åpnes for søknader i januar 2021. Vi følger med i utviklingen og vil gi løpende informasjon om ordningen straks forskriften foreligger.

I tillegg til ny kontantstøtteordning foreslås også:

 • Det skal etableres en kompensasjonsordning for smittevernutgifter for bedrifter med innleid utenlandsk arbeidskraft som ikke benytter offentlige karantenehotell.
 • En støtteordning for store publikumsåpne arrangementer som er avlyst eller betydelig redusert som følge av korona.
 • Økte dagpenger frem til 31. mars 2021.
 • Videreføring av endringene i sykepengeordningen frem til 31. mars 2021.
 • Videreføre særregler for omsorgspenger frem til 30. juni 2021. Foreldre får dobbel kvote med omsorgspenger i 2021.
 • Redusert momssats videreføres frem til 1. juli 2021 og oppstart for innbetaling av avdrag på ordningen for utsatt skatt utsettes til 1. april.

Fra tidligere er det også avklart at ordningen med lønnstilskudd for virksomheter som tar tilbake ansatte fra permisjon er forlenget til å også gjelde oktober, november og desember. For disse månedene vil tilskuddet være betinget av at de ansatte var permittert 31. august 2020 og være tatt tilbake i jobb ved inngangen til måneden det søkes tilskudd for, samt fortsatt være i arbeid 31. januar 2021. Søknadsskjema for oktober – desember blir tilgjengelig i februar 2021.

Webinar: Ny kompensasjonsordning for næringslivet

Vi følger utviklingen tett, og vil holde våre kunder og interessenter løpende oppdatert. Meld forhåndsinteresse for webinar og registrer deg via lenken nedenfor. Du vil du motta invitasjon så snart forskriften for ny kompensasjonsordning foreligger og datoen for webinaret er satt.