SkatteFUNN - avklaringer

I brev til Skattedirektoratet 30.10 har Finansdepartementet kommet med avklaringer om forbudet mot å gi offentlig støtte til foretak i vanskeligheter.

Finansdepartementet med avklaringer i brev til Skattedirektoratet 30. oktober.

I brev til Skattedirektoratet 30. oktober 2020, har Finansdepartementet kommet med avklaringer om forbudet mot å gi offentlig støtte til foretak i vanskeligheter. Avklaringene innebærer en strengere fortolkning av bestemmelsen i statsstøtteregelverket enn den som har vært lagt til grunn frem til nå.

Konsernet og selskapet skal vurderes

Ved vurderingen av om foretaket er i økonomiske vanskeligheter, har det til nå vært antatt at det er tilstrekkelig å vurdere konsernet for selskap som inngår i konsern.

Finansdepartementet presiserer nå at vurderingen skal foretas både på konsernnivå og selskapetsnivå. Støtte til selskap i vanskeligheter, som tilhører et konsern som ikke er i vanskeligheter, er betinget av at selskapet tilføres kapital fra konsernet.

Overkurs

Ved vurderingen av om halvparten av selskapets "tegnede aksjekapital" har forsvunnet som følge av akkumulerte tap, har det til nå vært antatt at aksjekapital ikke omfatter overkurs.

Finansdepartementet presiserer nå at overkurs medregnes på samme måte som aksjekapital.

Midlertidig regel

EU/ESA har fastsatt en midlertidig regel om at foretak som i perioden 1. januar 2020 til og med 30. juni 2021 har kommet i økonomiske vanskeligheter, og som ikke var i økonomiske vanskeligheter per 31. desember 2019, likevel kan motta støtte.

Se Finansdepartementets brev her.