Skatteetaten lemper på regelverket for skattefrie julebord

Skatteetaten med oppmykning av regelverket knyttet til skattefrie julebord.

Skatteetaten med oppmykning av regelverket knyttet til skattefrie julebord.

De fleste norske bedrifter har i år avlyst det årlige julebordet på grunn av koronarestriksjoner. Dette er ikke bare leit for de ansatte, men det rammer også norske restauranter og serveringssteder hardt i et år hvor det meste allerede har gått galt.

I den anledning har skatteetaten kommet med en oppmykningen av regelverket knyttet til skattefrie julebord. Julebord regnes som et velferdstiltak. For at det skal være skattefritt er utgangspunktet at det:

  • er en naturalytelse som er rimelig.
  • gjelder for alle eller en betydelig gruppe i bedriften.

Skatteetaten har valgt å myke opp regelforståelsen ved at man nå godtar at julebord regnes som velferdstiltak enten det arrangeres digital eller ved at de ansatte deles opp i mindre grupper og går på restaurant. Det at en åpner for julebord på Teams innebærer at man vil godta at det bestilles take-away som kan dekkes skattefritt av arbeidsgiver.

En annen utfordring er at regelverket legger an til at det skal være en naturalytelse. Dette innebærer at den ansatte ikke kan motta penger eller få refundert en utgift. Slik vi ser det må det åpnes opp for at de ansatte selv kan betale maten og få dekket utgiften etter regning i form av en refusjon fra arbeidsgiver. Dersom dette ikke tillates vil det i praksis være vanskelig å se for seg hvordan man skal administrere en skattefri dekning av disse julebordene.

Det er verdt å merke seg at det fortsatt er et vilkår at det skal være rimelig. Det ligger med andre ord en begrensing på hvor dyrt det kan være. Det vil være fordelaktig om arbeidsgiver på forhånd antyder hva men her vil godta.

Dersom mat kjøpes via en take-away ordning er det slik at det ikke kan kjøpes alkoholholdig drikkevare. Det er foreløpig ikke klart hvorvidt skatteetaten vil godta at den ansatte kjøper en flaske vin på polet eller noen øl på butikken og deretter får dette dekket skattefritt av den ansatte. Vi mener imidlertid at det finnes gode argumenter for en slik løsning så lenge man holder seg innenfor det som kan anses som rimelig.

Det er positivt at skatteetaten foretar en slik regelendring i disse pandemitider. Dette er en opptur for både ansatte og restaurantbransjen.