Ny kompensasjonsordning for næringslivet

Rett før jul ble det vedtatt en ny kompensasjonsordning for næringslivet. Den nye ordningen gir kompensasjon til næringsdrivende som opplever omsetningsfall på minst 30 prosent på grunn av koronapandemien i perioden september 2020 til april 2021. Næringsdepartementet informerer om at ordningen vil bli forlenget til mars og april. Søknadsportalen for periodene september/oktober 2020 og november/desember 2020 åpner 18. januar.

Den nye ordningen minner om kontantstøtteordningen som var gjeldende fra mars til august 2020, men innebærer flere viktige endringer:

 • Den nye ordningen forvaltes av Brønnøysundregistrene og det opprettes en ny søknadsportal i Altinn.
 • Søknad om kompensasjon må være attestert av revisor eller autorisert regnskapsfører før innsending.
 • Utgiftene for attestasjon kan inkluderes i kostnadene som skal kompenseres, men refunderes med 80 prosent (maksimum med 10 000 kroner per tilskuddsperiode)
 • Ordningen beregner omsetningsfall med utgangspunkt i perioder på to måneder, sammenlignet med tilsvarende periode året før. Dette betyr at bedrifter søker samlet for september/oktober, november/desember og januar/februar. Bedrifter som ikke kan vise til omsetning i tilsvarende periode året før vil ikke kunne søke kompensasjon.
 • Kompensasjonsgraden øker for foretak med stort omsetningsfall. Kompensasjonsgraden er 70 prosent i perioden september/oktober, 85 prosent i perioden november/desember og 80 prosent i perioden januar/februar 2021. 
 • Søknader for periodene i 2020, september/oktober og november/desember, kan sendes når søknadsportalen åpner 18. januar, med søknadsfrist 14. mars 2021.
 • Til forskjell fra den tidligere kompensasjonsordningen som gjaldt fra mars og ut august 2020, blir det ikke noen sesong- eller vekstfaktor som skal inngå i beregning av tilskudd.

Man får kompensert faste uunngåelige kostnader, begrenset til noen av postene i næringsoppgaven. Les mer om faste uunngåelige kostnader på Skatteetaten.no (som gjaldt den tidligere ordningen).

Skatteetaten har kommet med en rekke avklaringer knyttet til tidligere ordning. Les mer om avklaringer på Skattetetaten.no.

Kompensasjonskalkulator: beregn støtte for ditt foretak

Kalkulatoren er basert på tilgjengelig informasjon, herunder forskrift om ordningen. Underskudd i 2019 vil begrense tilskuddet, med justering (redusert eller bortfalt begrensning) dersom resultatet i januar/februar 2020 er bedre.

Foretak som er registrert mindre enn ett år tidligere enn perioden det søkes tilskudd for, skal bruke omsetning i kalendermånedene januar og februar 2020 som grunnlag for beregning av omsetningsfallet. Da legger man dette inn i omsetning i forrige periode. Det samme gjelder for foretak som er registrert mer enn ett år tidligere enn den perioden det søkes om tilskudd for, men som ikke hadde omsetning i tilsvarende periode året før.

Foretak som har vært overdrager eller overtaker i fisjon som er registrert gjennomført i Foretaksregisteret i perioden 1. september 2019 til 31. desember 2019, skal bruke omsetningen i kalendermånedene januar og februar 2020 som grunnlag for beregning av omsetningsfallet.

NB: Alle spørsmål må besvares for å kunne beregne støtten

Vennligst angi en verdi for å kunne beregne støtte
Vennligst angi en verdi for å kunne beregne støtte
Vennligst angi en verdi for å kunne beregne støtte
Vennligst angi en verdi for å kunne beregne støtte
Vennligst angi en verdi for å kunne beregne støtte
Vennligst angi en verdi for å kunne beregne støtte
Vennligst angi en verdi for å kunne beregne støtte
Vennligst angi en verdi for å kunne beregne støtte
Vennligst angi en verdi for å kunne beregne støtte

I ny kompensasjonsordning må søknad godkjennes av revisor eller statsautorisert revisor i forkant. Det er et kort tidsvindu fra søknadsportalen åpner til søknadene må være inne. Vi anbefaler derfor bedriftene å bokføre regnskapene sine så tidlig som mulig.

Elisabet Ekberg
Revisjonspartner i KPMG

Kort om ordningen

 • Ordningen gjelder for alle skattepliktige registrerte foretak i Norge.
 • Foretaket må ha et omsetningsfall på minst 30 prosent sammenlignet med samme måned året før. Dersom foretaket ikke hadde virksomhet samme måned året før, kan et gjennomsnitt av januar og februar i nåværende år benyttes.
 • Det er satt en minstegrense for utbetaling, slik at beregnet støttebeløp under 5000 kroner ikke utbetales .
 • Ordningen gjelder foreløpig for perioden september 2020-februar 2021 og man søker i perioder på to måneder. Bedrifter kan søke støtte for september/oktober, november/desember og januar/februar. Ordningen vil bli forlenget til mars/april 2021.
 • Ordningen omfatter ikke: finansnæringen, produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning, olje- og gassutvinning, foretak som er under egne støtteordninger som private barnehager og flyselskaper, foretak uten ansatte (unntatt enkeltmannsforetak der virksomheten er innehavers hovedinntektskilde), foretak uten aktivitet eller som er under konkursbehandling.
 • Søknadsportalen vil åpne 18. januar for  søknader som dekker september/oktober og november/desember.  For søknader som dekker januar/februar 2021 åpner søknadsportalen 15. mars 2021. 

Kompensasjonsordningen åpner for søknader i januar – dette bør du være obs på

Det er vanskelig å se at søknaden kan settes opp hvis den ikke tar utgangspunkt i bokførte tall. Det anbefales derfor at virksomhetene prioriterer å få ført inntekter og kostnader for tilhørende periode som det søker kontantstøtte for. Søknad om kompensasjon må være attestert av revisor eller autorisert regnskapsfører før innsending. Bedrifter som ikke er revisorpliktige må derfor få avklart bistand fra autorisert regnskapsfører eller revisor så tidlig som mulig.

Det er lagt opp til at revisor eller autorisert regnskapsfører må attestere før søknaden kan sendes inn, derfor anbefaler vi aktuelle søkere å gjøre følgende i forbindelse med søknad om midler:

Svein Wiig
Partner revisjon, KPMG

1. Klargjøre sammenligning av omsetning i perioden mot fjorårets periode, herunder vurdere om omsetningen er korrekt presentert og periodisert regnskapsmessig.

2. Ta stilling til hva som er uunngåelige faste kostnader for omfattet periode, herunder kontrollere at kostnadene er korrekt presentert og periodisert regnskapsmessig.

Søknadsprosess

Den nye kompensasjonsordningen forvaltes av Brønnøysundregistrene, mens tidligere kompensasjonsordning ble forvaltet av Skatteetaten. Det kan søkes  for perioden september-desember 2020 fra 18.  januar 2021, og søknader for perioden januar-februar 2021 ifra 15. mars. Det ikke utbetales tilskudd før innholdet i søknaden er bekreftet av revisor eller autorisert regnskapsfører. Det gis ikke tilskudd til virksomheter som har søkt om kompensasjon etter den tidligere ordningen og ikke levert etterspurt dokumentasjon etter anmodning fra tilskuddsmyndighetene.

Uforpliktende rådgiving og mer informasjon

Rådgivning

KPMG tilbyr en helt uforpliktende samtale for deg som omfattes av ordningen eller har virksomhet som er rammet av koronakrisen på andre måter. Vi i KPMG vet at koronakrisen rammer virksomheter ulikt og at problemene er sammensatte. Vi tilby bistand og tjenester fra våre eksperter innen revisjon, rådgivning, skatt og avgift samt forretningsjus om det er behov for dette. Kontakt oss gjerne med spørsmål du måtte ha.

Webinar: Ny kompensasjonsordning for næringslivet

14. januar 2021, 09.00-09.45

Vi gjennomgår forskrift for ny kompensasjonsordning på webinar 14. januar.

Mer informasjon:

For mer informasjon fra KPMG og hvordan koronasituasjonen påvirker virksomheten se ytterligere informasjon nedenfor.

 

Kontakt våre fageksperter

Har du spørsmål eller lurer på noe i forbindelse med støtteordningen så er vi tilgjengelige. Henvendelser kan sendes direkte til oss. Vi håndterer alle henvendelser fortløpende og svarer deg så fort vi kan og helt uforpliktende.