close
Share with your friends

–  Vi pivoterte over en lav sko og utarbeidet egne arbeidspapirer for hver kunde. Da fant vi ut at det måtte være mulig å standardisere dette arbeidet og bedre utnytte dataen vi faktisk satt på, sier Stig-Tore Richardsen, partner og leder for KPMGs revisjonsvirksomhet i region Nord.

Stig-Tore Richardsen

Stig-Tore Richardsen, partner og leder for KPMGs revisjonsvirksomhet i Nord.

Stig-Tore forklarer hvordan ideen bak det som senere har utviklet seg til å bli revisjonsverktøyet NASAA, hadde sitt utspring i et møterom i Tromsø for omtrent fem år siden.

– Vi satt på store mengder kundedata som vi trakk ut for å utarbeide arbeidspapirer og -dokumenter, og så at dette var noe hver enkelt brukte en del tid på. Vi ønsket derfor å automatisere og standardisere denne prosessen for å effektivisere arbeidet og heve kvaliteten på det vi leverer, sier Stig-Tore.

Gjennom samarbeid med teknologer som kunne programmere og rigge til kom prosjektet raskt i gang, og det gikk ikke lang tid før prosjektet fattet interesse fra andre miljøer i KPMG. Stig-Tore og hans kollegaer i Tromsø hadde automatisert standardoppgaver og frigitt tid som nå kunne brukes på analytiske tilnærminger til revisjonen.

Måtte oppskalere. Raskt.

Stig-Tore og resten av teamet i Tromsø driftet standardiseringsprosjektet i omtrent et år og opplevde raskt økende interesse for prosjektet nasjonalt. I takt med at interessen økte ble det nødvendig å oppskalere og videreutvikle løsningen, og de trengte noen som kunne kontrollere, oppdatere og vedlikeholde verktøyet.

– Det var en spennende tid. På den tiden hadde vi nettopp lansert et vellykket RPA-verktøy, og med standardiseringsprosjektet som ble utviklet i Tromsø fikk vi et spennende oppdrag i å utvikle verktøyet som i dag er NASAA, sier Bjarte Ulvestad i Audit Technology Services, en avdeling i KPMGs revisjonsvirksomhet som jobber med teknologi og digitalisering innenfor revisjon.

Revisjonsverktøyet fikk navnet NASAA (Nordic Automated Standarized Audit Approach) og er utviklet for små og mellomstore kunder i enterprise-segmentet. NASAA er et datadrevet revisjonsverktøy som gir revisor en helt annen dybde og innsikt i kundedata, og foreslår revisjonshandlinger basert på ulike automatiserte og standardiserte løsninger som er innebygd i verktøyet.

Kunden blir stadig overrasket

Med et verktøy som genererer nødvendig dokumentasjon og informasjon får revisor raskt oversikt over regnskapet og virksomheten til kunden, og dermed frigitt tid som kan brukes til å skape verdi og effektivisere prosesser for kunden.

– Med NASAA kommer vi raskere og tettere på kjernen slik at vi kan bistå i det som virkelig er utfordringen. Når dette fungerer kan vi i tillegg til å revidere regnskapet bistå som samtalepartner og bidra til å effektivisere prosesser hos kunden. Jo mer kunnskap og innsikt vi har om kunden og regnskapet, jo flere muligheter evner vi å se, sier Stig-Tore.

Stig-Tore forteller at flere av kundene har blitt overrasket over hvor mye informasjon og innsikt revisor har klart å etablere på kort tid. For nye kunder betyr dette at revisor på kun én dag eller to kan melde tilbake med konkrete og treffende observasjoner.

Det er det NASAA som har ført til. Vi er i mye bedre stand til å være tett og rett på de aktuelle problemstillingene, og kan bruke tid på analytiske tilnærminger til revisjonen. Vi får verifisert et langt større omfang av data og er bedre rustet til å forstå kunden og kundens virksomhet og se forbedringsområder. Teknologi gir bedre innsikt.

Stig-Tore Richardsen

NASAA er internasjonal business

Via jungeltelegrafen og bredt engasjement om kunnskapsdeling i det globale KPMG-nettverket spredde nyheten om hva KPMG Norge hadde utviklet seg raskt. Løsningen er i dag kjøpt opp av KPMG International, og KPMG Norge bistår med å integrere konseptet inn de de globale verktøyene.

– Det har bare ballet på seg med nye initiativ og vi kommer til å fortsette å videreutvikle verktøyet fremover, sier Bjarte.

NASAA er i dag en del av opplæringen for revisorer i KPMG. Stig-Tore forteller at revisoryrket har endret seg drastisk i løpet av de siste ti årene, og at vi kan forvente at det vil fortsette å være i endring fremover.

– Revisoryrket er dynamisk og vi er nødt til å tilpasse oss hele tiden. I takt med at kundene våre trapper opp digitaliseringen er vi også nødt til å holde tritt med, og helst ligge i forkant av utviklingen. Det er en spennende tid for revisoryrket og det vil fortsette å skje mye innen teknologi, automatisering og tolkning av data. Dette er spennende for de som er glad i å jobbe med utvikling og som liker kreative utfordringer, sier Stig-Tore.