Vedtak om statsborgerskap på få minutter

Nå starter den automatiske saksbehandlingen av statsborgerskapssaker. For mange søkere reduseres ventetiden fra måneder til minutter.

Nå starter den automatiske saksbehandlingen av statsborgerskapssaker

Tiden der vi behandler en sak først etter mange måneders ventetid nærmer seg slutten. Det er i hvert fall målet til prosjektet Automatisering av statsborgerskap, som leverer UDIs nye automatiseringsløsning og saksbehandlingssystem.

Først ble det utviklet et mer brukervennlig søknadsskjema på nett og en ny elektronisk kontrolliste som fylles ut av politiet eller utenriksstasjonene når søkeren møter opp for å levere søknaden sin. Nå er også selve automatiseringsløsningen ferdig og klar til bruk, sammen med en ny saksbehandlingsløsning. 25. august 2020 ble de første statsborgerskapssakene behandlet automatisk i den nye løsningen, og langt over halvparten av søknadene ble fullautomatisert – som betyr at ingen saksbehandlere i UDI ser på saken.

Over 40 000 mennesker har så langt registrert søknad om norsk statsborgerskap i de nye søknadsskjemaene. Etter at det ble mulig å ha flere statsborgerskap i tillegg til det norske fra 1. januar i år, har antallet søknader om statsborgerskap hittil i 2020 mer enn doblet seg sammenlignet med antallet søknader i 2019.

Slipper å vente

Vibeke Mjaaland, Senior Manager og rådgiver i KPMGs CIO Advisory, har ledet det komplekse og spennende innovasjonsprosjektet fra kravspesifikasjon, til anskaffelse, gjennomføring og implementering. Prosjektlederen er glad og takknemlig for at automatiseringen nå kan begynne og søkere slipper å vente flere måneder på at saksbehandlerne i UDI skal se på saken.

– Resultatet viser at 66 prosent av sakene som er sendt gjennom den nye løsningen så langt ble automatisert. Nå kan disse søkerne få innvilget norsk statsborgerskap og motta vedtaksbrev umiddelbart etter av vedtaket er fattet automatisk. Det betyr mye for mange, forteller hun. 

Vibeke Mjaaland i KPMG

Vibeke Mjaaland har ledet prosjektet siden desember 2018, og er glad for at automatiseringen endelig er i gang.

Alt kan ikke automatiseres

Prosjektet legger opp til en gradvis utrulling av automatiseringsløsningen. De første sakene som automatiseres gjelder nordiske borgere. Søknader fra øvrige land vil kobles på den nye automatiseringsløsningen i løpet av oktober.

UDI bruker mange ulike kilder for å avgjøre en søknad oppfyller alle vilkår og dermed kan fullautomatiseres. De ser blant annet på informasjon fra Utlendingsdatabasen, Folkeregisteret, Kompetanse Norge, IMDi og søknadsskjemaet. I tillegg ser systemet på hva politiet eller utenriksstasjonenene har fylt ut i kontrollisten. Dersom noe må kontrolleres av en saksbehandler eller søknaden skal avslås, går den til manuell behandling i UDI. Saken oversendes til det nye saksbehandlingssystemet med beskjed om hva som bør kontrolleres. Det at saksbehandlingsløsningen viser hvilke vilkår som allerede er oppfylt og hvilke som må undersøkes gjør at også den manuelle saksbehandlingen blir mer effektiv.

Den nye automatiseringsløsningen blir fulgt med argusøyne etter hvert som sakene glir igjennom systemet. UDI får oversikt over hvilke saker som går til manuell behandling og hvorfor, og kan identifisere årsaker som går igjen, og om dette kan følges opp IT-teknisk eller løses på andre måter for å sikre økt automatiseringsgrad.

Et komplekst teknologiprosjekt

– Jeg føler at vi har gjort en skikkelig god jobb. Det har vært store utfordringer som følge av koronasituasjonen og påfølgende utsettelser av leveranser. For at søknaden kan automatiseres må søkeren fortsatt møte opp personlig hos politi eller utenriksstasjon å levere inn søknaden, før saken overføres UDI. Under korona ble dette krevende å få til. Til tross hindrene på veien har vi kommet i mål med, sier Mjaaland fornøyd.

Prosjektlederen roser alle deltagerne som har vært med underveis og bidratt til at UDI har lykkes med det omfattende omstillings- og innovasjonsprosjektet.

– Prosjektteamet med deltakere fra både IT, fagsiden, kommunikasjon og jus har vært utrolig flinke, og har sammen med leverandørene utøvd en kjempeinnsats, understreker hun.

I tillegg til innføringen av ny saksbehandlingsløsning internt i UDI har også alle de samarbeidende etatene bidratt for å sikre god kvalitet og effektive prosesser på tvers av utlendingsforvaltningen.