Startavskrivning på nyanskaffede driftsmidler i saldogruppe D avvikles i 2021

Regjeringen foreslår å innføre en startavskrivning på 10 prosent på nyanskaffede driftsmidler som føres på saldogruppe D.

Startavskrivning på nyanskaffede driftsmidler i saldogruppe D avvikles.

For å avhjelpe de økonomiske ringvirkningen av koronaviruset og tilhørende smitteverntiltak har regjeringen foreslått å innføre en startavskrivning på 10 prosent på nyanskaffede driftsmidler som føres på saldogruppe d (maskiner, inventar mv.).

Startavskrivningen på 10 prosent kommer i tillegg til den ordinære avskrivningssatsen på 20 prosent.

Tiltaket ble godkjent av EFTAs overvåkningsorgan (ESA) 20. juli og gjelder for driftsmidler anskaffet fra og med denne dagen og ut 2020. Det er ikke foreslått å forlenge startavskrivningen for inntektsåret 2021. Bakgrunnen for at tiltaket ikke forlenges synes hovedsakelig å være begrunnet i at økte avskrivninger først og fremst er en fordel for selskapet i skatteposisjon. En vesentlig andel av virksomhetene påvirket av koronaviruset vil følgelig ikke få umiddelbar nytte av ordningen.

Kontaktperson:

Ellen Kristiansen Wærnhus
Advokatfullmektig
ellen.waernhus@kpmg.no
+47 4764 5737