Skattesatser og trygdeavgift

Trinnskattesatsen foreslås redusert for de to laveste trinnene med 0,2 %. Men nettoskattesatsen fortsetter på 22 %.

Trinnskattesatsen foreslås redusert for de to laveste trinnene med 0,2 %.

Trinnskatt

  2021 2020
Trinn 1
Innslagspunkt  NOK 184 800 NOK 180 800
Skattsats 1,7 % 1,9 %
Trinn 2
Innslagspunkt  NOK 260 100 NOK 254 500
Skattsats 4,0 % 4,2 %
Trinn 3
Innslagspunkt  NOK 651 250 NOK 639 750
Skattsats 13,2 % 13,2 %
Trinn 4
Innslagspunkt  NOK 1 021 550 NOK 999 550
Skattsats 16,2 % 16,2 %

Nettoskattesats foreslås uendret til 22 %.

Trygdeavgiftssatser

Lønn 8,2 %
Næringsinntekt 11,4 %
Pensjonistinntekt 5,1 %

Se hele oversikten over skattesatser for 2021 på regjeringen.no.