Skattefritak for influensa – og pandemivaksiner

Arbeidsgiver kan dekke vaksine uten at det oppstår skatteplikt.

Arbeidsgiver kan dekke vaksine uten at det oppstår skatteplikt.

Etter gjeldende regler kan arbeidsgiver vaksinere ansatte uten at det oppstår skatteplikt dersom det er for å unngå en spesifikt rettet risiko for helsefare på den aktuelle arbeidsplassen. Dette vil i praksis gjelde for helsepersonell. Forutsetningen er imidlertid at verdien av vaksinasjonen medregnes i det generelle skattefritaket for naturalytelser som i dag er på 2 000 kroner, foreslått endret til 5 000 i budsjettet. Etter det nye forslaget skal arbeidsgiver fortsatt kunne vaksinere alle ansatte uten at det oppstår skatteplikt. Det er med andre ord ikke lenger en forutsetning at det er spesifikk helserisisko for de som vaksineres. Videre skal ikke verdien av vaksinen "spise av" det foreslåtte skattefrie beløpet på 5 000 kroner. Det kommer med andre ord i tillegg til dette.