KPMGs HR-undersøkelse Global Pulse Survey viser at HR-funksjonen kommer til å jobbe i et landskap preget av hyppige endringer og skiftende prioriteringer i tiden som kommer. Vi har identifisert seks fokusområder som fremtidsrettede HR-funksjoner bør ha kontroll på. 

Misjon og et digitalt "mindset"

Virksomhetens verdier og misjon på den ene siden – og digitalisering på den andre siden – er som oftest to helt adskilte områder. Fremtidsrettede HR-funksjoner kobler digital tankegang med virksomhetens overordnede purpose eller misjon, og i forlengelse, agendaen for ESG (miljø, samfunnsansvar og selskapsledelse). Virksomheter som evner å jobbe samordnet med misjon, verdier og som har en tydelig digital agenda, analyserer data i sanntid og tar i bruk atferdsøkonomi for å trigge nødvendige endringer, vil ha større evne til å nå sine overordnede målsetninger.

Ansattdata – innsikt og analyse

Datainnsamling og analyse av arbeidsstyrken gir viktig informasjon om hvordan det går med virksomheten til enhver tid. De virksomhetene som har kommet lengst på vei med å implementere analysemodeller, kan koble ansatt-data mot forretningsresultater for å måle produktivitet til enhver tid og forutse fremtidige kompetansebehov med større grad av nøyaktighet.

Struktur og fremtidens arbeidsplass

HR-funksjoner har tradisjonelt fokusert på å identifisere prioriterte ferdigheter og roller når de har jobbet med sammensetning av arbeidsstyrken, gjerne med «silo-tankegang» for ulike avdelinger og seksjoner. For å sikre et forsprang bør HR jobbe for en «total workforce» som ser på arbeidsstyrken, virksomhetens data, det å skape gode ansattopplevelser og en smidig og agil ledelse av arbeidsstyrken i et helhetlig perspektiv.

Ansattopplevelsen

For mange kan det være smart å stake ut veien til en unik ansattopplevelse gjennom å indentifisere «moments of truths» for ulike ansattgrupper, og skreddersy unike opplevelser som møter deres behov og forventninger. Det er viktig å sikre at ansattopplevelsen speiler og forsterker virksomhetens kultur og misjon, og skaper engasjement i hele virksomheten.

Muliggjørende teknologi

Mange HR-funksjoner blir hindret i å gjøre en god jobb på grunn av utdatert programvare og systemer og verktøy som i stor grad krever manuell innsats. Fremtidsrettede HR-funksjoner satser på et økosystem av applikasjoner og verktøy som henter data fra ulike deler av forretningen, og skaper større smidighet og bedre beslutningsgrunnlag. I tillegg bør HR automatisere manuelle og administrative oppgaver for å frigi tid til å levere tjenester som skaper verdi for virksomheten. «Lavthengende frukt» som enkelt kan automatiseres kan for eksempel være å ta i bruk chatbots for å håndtere ofte stilte spørsmål.

Slik kan HR organisere for fremtiden

Gårsdagens HR var karakterisert av kontroll og etterlevelse av regler og rutiner. Morgendagens HR kommer til å ha et «utenfra og inn-blikk» på sin funksjon og fjerne unødvendige barrierer mellom HR og resten av virksomheten. I den nye virkeligheten har HR automatisert administrative oppgaver og bruker virksomhetens data for å kontinuerlig forbedre og videreutvikle ansattopplevelsen, samtidig som de pleier virksomhetens kultur, misjon og verdier.